Med fokus på gründere og innovasjon

Onsdag 27. januar holdt Regionkomiteen i Brussel en interaktiv konferanse om unge gründere og deres rolle i lokal og regional innovasjon og nytenkning. Det ble diskutert hvordan fylker og kommuner på best mulig vis kan hjelpe og støtte innovatører som ønsker å starte for seg selv, samtidig som det ble lagt vekt på betydningen av nyskaping i dagens Europa. Flere av ideene og synspunktene som kom frem under konferansen kan være til interesse for Norge, og da spesielt Vestlandet, med tanke på landets nåværende økonomiske situasjon. Les mer

Nytt forslag til sirkulær økonomi

Europakommisjonen la 2. desember fram en pakke med forslag til ny sirkulær økonomi (se pressemelding). Les mer

Europakommisjonen lanserer høring om beskyttelse av geografiske betegnelser for ikke-landsbruksprodukter

Den 15. juli lanserte Europakommisjonen en høring om grønnboken om en mulig utvidelse av beskyttelsen av geografiske betegnelser til også å omfatte ikke-landsbruksprodukter.

Les mer

2014-01-28 epc-breakfast-policy-briefing-22

”Jobs and Growth: Supporting the European Recovery”

Vest-Norges Brusselkontor (VNB) var tilstede på European Policy Centre (EPC)s frokostmøte den 28. januar, hvor IMF direktøren Christine Lagarde lanserte IMFs bok ”Jobs and Growth: Supporting the European Recovery”. Den tyske finansministeren Wolfgang Schäuble og den spanske finans- og konkurranseministeren Luis de Guindos var også tilstede på lanseringen for å dele noen erfaringer fra sine respektive land i kjølvannet av finanskrisen som så vidt har begynt å slippe taket i eurosonen.

Les mer

Mener økt integrasjon er nøkkelen for å løse krisen i eurosonen

President i Den europeiske sentralbanken, Jean- Claude Trichet, mener veien for å løse eurosonens gjeldskrise går gjennom økt integrasjon av medlemslandenes økonomiske politikk.

Les mer

Enighet om EU-overvåking av nasjonale budsjetter

EUs finansministere kom i går til en bred enighet om prinsippet om at medlemslandene må legge frem sitt nasjonale budsjett for de andre EU-medlemmene før de vedtas i hjemlandet.

Les mer

Europakommisjonen la frem budsjettforslag for 2011

Tirsdag 27.april la Europakommisjonen frem budsjettforslaget for 2011. Det totale budsjettet er på 142,6 milliarder euro, en økning på nesten seks prosent sammenlignet med inneværende år.

Les mer

Vil øke budsjettet med 6,5 prosent i 2011

På tross av medlemslandenes ønske om å knipe igjen pengesekken, har Europaparlamentet nå lagt frem et forslag om øke budsjettet for 2011 med 6,5 prosent.

Les mer

Nytt europeisk pengefond

Med bakgrunn i Hellas sin økonomiske krise, vurderer nå EU-ledere å danne et eget europeisk pengefond for å beskytte euroen som valuta. Dette sier EU sin kommisjonær for økonomi- og monetære spørsmål, Olli Rehn, til Financial Times Deutschland mandag 8.mars.

Les hele artikkelen i euobserver.com

Store regionale forskjeller i BNP innen EU

Eurostat, EUs svar på Statistisk Sentralbyrå, melder at de regionale forskjellene innen EU i 2007 varierer mellom 26 % av EU27 gjennomsnitt i Bulgaria, til 334 % i indre London.

Les mer på europe.eu.
Les Eurostat sin rapport her.