Kommisjonen gir kompetanse et ekstra løft i 2023

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen annonserte i sin «State of the Union»-tale at 2023 skal bli «the European Year of Skills». Kompetanse føyer seg inn i rekken av EUs tematiske år, der Kommisjonen velger ut et tema de ønsker å rette spesielt fokus på. 2022 er dedikert til ungdommen.   Les mer

logo_od

Nettverk

Rundt 250-300 europeiske regioner og storbyer er representert i Brussel. Dette utgjør et unikt nettverk for samarbeid om felles prosjekt og utveksling av erfaringer rundt tema og utfordringer som er av viktighet for flere.

Regionmønstringen Open Days viser at nærvær i Brussel er viktig. EU-institusjonene inviterer kun regioner med kontor i Brussel til å være medarrangør av Open Days. VNB har vært en aktiv deltager siden 2005 og har gjennom samarbeid med andre regioner fått et godt europeisk nettverk. Gjennom Open Days har VNB blant annet markedsført Vest-Norges kompetanse på det marine og maritime feltet, offentlig-privat partnerskap, bærekraftig ressursbruk og miljøteknologi.

Lenke til Open Days

Nettverket kan være et viktig verktøy for å finne

 • partnere til EU prosjekt
 • gode eksempler på løsninger der man møter lignende problemstillinger

VNB gir medlemmene muligheter til å bruke våre møterom og fasiliteter til møtevirksomhet med europeiske nettverkspartnere.

 

Prosjektkunnskap

VNB veileder medlemmene når det gjelder å finne de riktige støtteordningene for den type aktivitet og tema de ønsker å jobbe med. I sitt arbeid fokuserer VNB spesielt på de prosjekttypene som kan være viktig i lokalsamfunnet – for eksempel innen ungdom, utdanning og kultur. Støtte til regionale samarbeidsprosjekt er også viktig for regionen.

Vest-Norges Brusselkontor mottar ukentlig partnersøk fra våre europeiske kollegaer.

Ta kontakt med Vest-Norges Brusselkontor dersom du ønker mer informasjon om partnersøkene under, eller om europeisk prosjektarbeid generelt.

Styret

vakre-jolster

Foto: Sverre Hjørnevik/Fjord Norge AS

Styret i Vest-Norges Brusselkontor består av seks representanter:

 • Roger Valhammer, Bergen kommune (Styreleder)
 • Gro Anita Fonnes Flaten, Høgskulen på Vestlandet (Nestleder)
 • Øyvind Strømmen, Vestland fylke
 • June Vibeke Knudtsen Indrevik, Vestland fylke
 • Line Hatmosø Hoem, Møre og Romsdal fylke
 • Eva Aurdal, Ålesund kommune
 • Petter Sortland, Høyanger kommune

Årsberetninger

Vedtekter

Kontorets vedtekter kan leses her (pdf).

Medlemskap

Foto: Rune Werner Molnes/Innovation Norway

Foto: Rune Werner Molnes/Innovation Norway

Alle kommuner og fylker i regionen kan bli medlem i VNB. Driften blir finansiert av serviceavgifter fra medlemmene, beregnet ut fra innbyggertallet i den enkelte kommune/fylkeskommune. Organisasjoner kan også bli medlem, og det foretas en konkret vurdering av avgiften som skal innbetales. I tillegg kommer et fast beløp på kroner 1000 for hvert medlem per år.  Det er Foreningen Vest-Norges Brusselkontor som eier VNB AS, og sistnevnte står for den daglige driften.

Studentpraktikantordningen

Vest-Norges Brusselkontor (VNB) tar vanligvis i mot én studentpraktikant hvert semester. Periodene for praksisoppholdet strekker seg fra henholdsvis medio januar til juni på vårsemesteret, og fra september til desember på høstsemesteret.

Praktikanten deltar i den daglige driften av kontoret, og får muligheten til å opparbeide seg erfaring fra EUs politiske hovedstad. Det å bidra i den daglige driften består av ulike oppgaver, men noen av de viktigste oppgavene praktikanten vil være med på er å skrive artikler til nettsiden, sende ut nyhetsbrev, være med på ulike aktiviteter som kontoret tar del i, og dekke arrangement og konferanser av interesse for VNB i Brussel.

Det er ønskelig at studenten har gode kunnskaper om EUs institusjoner og politikk, i tillegg til kunnskap om vestlandet og interessene som rører seg der. Dette blir en mulighet til å få brukt denne kunnskapen i praksis.

Praktikantordningen er ulønnet. Det legges derfor opp til at studenten får studiepoeng og dermed også støtte fra Lånekassen, samt at det søkes om mobilitetstipend gjennom EU-programmet Erasmus+.

Stillingen for vårsemesteret lyses ut i løpet av høsten, og stillingen for høstsemesteret lyses ut på vårparten. Aktuelle kandidater vil deretter kalles inn til intervju.

Les om erfaringer fra noen av våre tidligere praktikanter her:

Willem Leendertse (Januar 2022 – Juni 2022)

Joachim Knudtsen Indrevik (Desember 2021 – februar 2022)

Anders Århus Fjeldstad (Vår 2020)

Marte Haugen (Høst 2019)

Karoline Hannisdal (Vår 2019)

Bjarte Lægreid Røssland og Live Maria Grønvold (Høst 2018)

Per Bakke Ingebrigtsen (Vår 2018)

West Norway Office

Våre tjenester

Kontorets hovedoppgaver er å:

 • Synliggjøre regionen som samarbeidspartner for andre Europeiske regioner,
 • Være lyttepost/åpen dør mot institusjonene i EU/EØS,
 • Formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS av særlig interesse for Vest-Norge,
 • Identifisere EU / EØS-program og -prosjekter av interesse for Vest-Norge.

Kontoret holder til i samme bygget som den norske ambassaden til Belgia og den norske EU-delegasjonen. Adressen er:

West Norway Office
Rue Archimede 17, B-1000 Bruxelles.

Det er lett å finne fram til kontoret. Ta t-banen, linje 1A eller 1B (Fra sentrum: retning Herrmann-Debroux (1A) eller Stockel (1B) til Place Schuman). Når du kommer opp fra metrostasjonen, se deg rundt til du får øye på det norske flagget.

Her tar vi gjerne i mot besøkende. Vi kan stille både gjestekontor og møterom til disposisjon for gjester med oppdrag i Brussel. Vi har også tilgang til seminar- lokaler/møterom med plass til opptil 40 personer. Også ikke-medlemmer er velkommen til å prøve våre fasiliteter etter nærmere avtale
Alle kommuner og fylker i Vest-Norge har en stående invitasjon til å bli medlem i Vest-Norges Brusselkontor. Vår organisasjonsmodell gjør innmelding (og utmelding) svært enkelt og ubyråkratisk. Virksomheten i Brussel ble satt i gang 18 august 2003, og vi kan tilby følgende medlemsservice:

 • Sentrale lokaler i Brussel hvor vi kan tilby medlemmene gjestekontor, møterom og adgang til seminarlokaler med plass til 40 personer.
 • Kontoret har alt utviklet et stort nettverk i Brussel
 • Hjemmeapparatet er på plass med forankring i hele regionen.
 • Kontoret disponerer avanserte informasjonsverktøy
 • Kontoret blir flittig brukt og har en jevn strøm forespørsler
 • Kontoret driver aktiv markedsføring av regionen

Kontoret er flittig benyttet som foredragsholder både i Norge og i Brussel.

Balestrand

Balestrand inspirerer deg

Balestrand er ein langstrakt kommune som ligg på nordsida av Sognefjorden omtrent midt i Sogn.  Samla landareal på 430 km2, mykje av dette er fjell. Folketalet i kommunen er i overkant av 1300.

Det er 46 km til Sogndal og 105 km til Førde. Det tek ca 3 ½ time med ekspressbåt til Bergen . Vegen over Gaularfjellet er ein del av Nasjonal Turistveg.

Balestrand kallar seg «perla ved Sognefjorden» og reiseliv har heilt sidan siste halvdel av 1800-talet vore viktig for kommunen. Som ein kuriositet kan nemnast at bygda har nesten like mange gjestesenger som innbyggjarar.  Kviknes Hotel med sin store trebygning i sveitserstil er internasjonalt kjent.  Norsk Reiselivsmuseum  som skal bil eit nasjonalt museum for reiseliv i Norge opnar i 2015.

Industri, kraftforsyning, landbruk og servicenæringar er andre viktige næringar for kommunen. Utanom kommunen er Sygna Vidaregåande og Nesseplast dei største arbeidsgivarane. Sygna er ein privatskule eigd av Norsk Luthersk Misjonssamband medan Nesseplast produserer emballasje i ekspandert polystyren – hovudsakleg for fiskeindustrien.

Balestrand  har 30- 40 nasjonalitetar representert blant sine innbyggjarar. Dette er eit høgt tal til å vere ein så liten kommune. Kanskje dette kan forklarast med lange tradisjonar med internasjonalt miljø skapt gjennom turismen.

Balestrand er i større grad  ein «bustadkommune» enn «sysselsettingskommune» , då ca 200 pendlar ut av kommunen – ca 100 pendlar inn.

Kommunen har mange  aktive frivillige organisasjonar, og  det er gode mogelegheiter for idrett- og friluftsliv både sommar og vinter. Det er full barnehagedekning og skulen har gode resultat.

Les meir om Balestrand her og på kommunen si heimeside.

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Vest-Norges Brusselkontor | West Norway Office
post[at]west-norway.no
Rue Archimede 17, B-1000 Bruxelles
Tlf: +32 (0)2 285 0000

For direkte kontakt med de ansatte finner du kontaktinformasjon her:


Transport i Brussel

Vest-Norges Brusselkontor har lokaler i Norway House i Rue Archimède 17,  i kjernen av EU-kvartalet i Brussel. Transportalternativene fra flyplassen (Zaventem) til Brussel er taxi, buss eller tog.
NB! Det er i dag mulig å betale billetter for buss og tog med kort på automat før ombordstigning, men betaler man direkte på bussen/toget er det kontanter som gjelder. Det er flere minibanker på flyplassen.

Til Brussel sentrum fra flyplassen

De to mest brukte transportalternativene fra Brussel Airport (Zaventem) til sentrum er taxi eller flytog.

Taxi
Taxi koster omkring 45 euro, og bruker 25–45 minutter (avhengig av trafikk). Taxiselskapet ”Taxis Autolux”, som skal være synlige ved taxisentralen på flyplassen, tilbyr rabatt ved tur/retur bestilling. Noen få taxier tar kort, men man bør be om dette til den ansvarlige for taxikøen, eller til sjåføren før man setter seg inn.

Tog
Alternativt kan man ta toget fra underetasjen på flyplassen (godt skiltet). Gare Central er det mest sentrale sentrumsstoppet, men også Gare du Nord eller Gare du Midi kan være aktuelle stopp – alt etter hvor man er innlosjert. Toget bruker 15–20 minutter, og koster 9,5 euro.

Til Vest-Norges Brusselkontor fra flyplassen

De to mest brukte transportalternativene fra Brussel Airport (Zaventem) til Vest-Norges Brusselkontor i Rue Archimède 17 er taxi eller buss. Det er også mulig å ta toget til Schuman, med avgang to ganger i timen. Toget bruker ca 15 minutter og koster 9,5 euro.

Taxi
Taxi koster omkring 40 euro, og bruker 20–40 minutter (avhengig av trafikk). Taxiselskapet ”Taxis Autolux”, som skal være synlige ved taxisentralen på flyplassen, tilbyr rabatt ved tur/retur bestilling. Noen få taxier tar kort, men man bør be om dette til den ansvarlige for taxikøen, eller til sjåføren før man setter seg inn.

Flybuss
Alternativt kan man ta flybussen (linje 12 og 21) fra flyplassen. Gå skrått til høyre etter du kommer ut fra området for bagasjeavhenting og ta rulletrapp eller heis til nivå 0 på flyplassen (godt skiltet). Bussholdeplassen ligger rett foran deg. Du skal av på stoppet Schuman, og ligger rett overfor Norway House. Flybussen bruker 30–45 minutter (avhengig av trafikk), og koster ca 6 euro om man kjøper billett på bussen og 4,50 euro om man kjøper billetten på automat på busstoppet. På bussen aksepteres kun kontant betaling.

Tog
Dersom du skal til Norges Hus tar du toget fra flyplassen til ‘Brux./Bru.-Schuman’, med avgang omtrent to ganger i timen fra plattformen i underetasjen av flyplassen. Toget tar 15-20 min og koster 9 euro. Billett kjøpes på automat på flyplassen. Se rutetider her.

Fra Brussel sentrum til Vest-Norges Brusselkontor

Metro
Metro er både det raskeste og det rimeligste transportalternativet fra Brussel sentrum til VNBs kontor i Norway House. Ta metro nr 1 eller 5 i retning Hermann-Debroux eller Stockel. Turen tar knappe 10 minutter og du skal av på stoppet Schuman. Når du ankommer metrostasjonen Schuman velger du trappene i fartsretningen til togsettet du akkurat har steget av.

En tur på Metroen koster ca. 2 euro, og kjøpes enkelt på automatene. Dersom du eller dine kolleger ofte er i Brussel kan du kjøpe et upersonlig Mobib Basic-kort som koster 5 euro. Da får du muligheten til å bruke kortet som et ”klippekort”, og fylle på antall turer du ønsker til rabatterte priser.

Taxi i Brussel

Det kan være praktisk å ha kontanter tilgjengelig.