Takk for meg, Brussel

Vårsemesteret er på hell og vår studentpraktikant Karoline Hannisdal avslutter i disse dager sitt opphold hos Vest-Norges Brusselkontor. Vi takker Karoline for en fin tid og flott innsats for kontoret, og ønsker henne lykke til videre. Her er noen ord fra Karoline om de inntrykkene hun sitter igjen med etter oppholdet i Brussel.


Nå nærmer semesteret som praktikant hos Vest-Norges Brusselkontor seg slutten. Det har vært fem innholdsrike måneder på VNB, hvor jeg har fått mulighet til å delta på en rekke interessante konferanser, seminarer og møter. Disse har blant annet handlet om alt fra sirkulærøkonomi, plastproblematikk og batteriproduksjon, til likestilling og utfordringer for yrkesopplæring rundt om i Europa.

Som praktikant har jeg fulgt nyhetsbildet tett og skrevet aktuelle nyhetssaker til VNBs nettside og nyhetsbrev, samt hatt ansvar for sosiale medier. I løpet av vårsemesteret har vi også hatt flere delegasjoner fra vestlandsregionen på studiebesøk til VNB. Alt dette har gitt meg verdifull kunnskap og et godt innblikk i hva som skjer rundt om i Europa, så vel som hjemme i vestlandsregionen.

Som sampolstudent (sammenliknende politikk) har semesteret i Brussel vært midt i blinken, eller smørøyet, for å følge med på ulike politiske prosesser. Våren har vært preget av valg til Europaparlamentet, Brexit-forhandlinger, klimamarsjer, streiker og gule vester. Å få mulighet til å følge med på og oppleve dette så nært har vært veldig spennende, både på et faglig og personlig plan.

Brussel er en kjekk by å bo i, både kulturelt og sosialt. Det norske miljøet her er åpent og inkluderende – og jeg vil særlig trekke frem den ukentlige tirsdagstrimmen som en god møteplass og kilde for påfyll i endorfinlagrene. Alt i alt har tiden her i Brussel har vært lærerik og jeg kommer til å ta med meg mange gode erfaringer videre.

Til slutt vil jeg takke mine flotte kollegaer Merete og Jorunn som har tatt meg godt imot og gjort arbeidshverdagen svært trivelig!

Au revoir Bruxelles