Innlegg

Takk for meg, Brussel

Vårsemesteret er på hell og vår studentpraktikant Karoline Hannisdal avslutter i disse dager sitt opphold hos Vest-Norges Brusselkontor. Vi takker Karoline for en fin tid og flott innsats for kontoret, og ønsker henne lykke til videre. Her er noen ord fra Karoline om de inntrykkene hun sitter igjen med etter oppholdet i Brussel.

Nå nærmer semesteret som praktikant hos Vest-Norges Brusselkontor seg slutten. Det har vært fem innholdsrike måneder på VNB, hvor jeg har fått mulighet til å delta på en rekke interessante konferanser, seminarer og møter. Disse har blant annet handlet om alt fra sirkulærøkonomi, plastproblematikk og batteriproduksjon, til likestilling og utfordringer for yrkesopplæring rundt om i Europa.

Som praktikant har jeg fulgt nyhetsbildet tett og skrevet aktuelle nyhetssaker til VNBs nettside og nyhetsbrev, samt hatt ansvar for sosiale medier. I løpet av vårsemesteret har vi også hatt flere delegasjoner fra vestlandsregionen på studiebesøk til VNB. Alt dette har gitt meg verdifull kunnskap og et godt innblikk i hva som skjer rundt om i Europa, så vel som hjemme i vestlandsregionen.

Som sampolstudent (sammenliknende politikk) har semesteret i Brussel vært midt i blinken, eller smørøyet, for å følge med på ulike politiske prosesser. Våren har vært preget av valg til Europaparlamentet, Brexit-forhandlinger, klimamarsjer, streiker og gule vester. Å få mulighet til å følge med på og oppleve dette så nært har vært veldig spennende, både på et faglig og personlig plan.

Brussel er en kjekk by å bo i, både kulturelt og sosialt. Det norske miljøet her er åpent og inkluderende – og jeg vil særlig trekke frem den ukentlige tirsdagstrimmen som en god møteplass og kilde for påfyll i endorfinlagrene. Alt i alt har tiden her i Brussel har vært lærerik og jeg kommer til å ta med meg mange gode erfaringer videre.

Til slutt vil jeg takke mine flotte kollegaer Merete og Jorunn som har tatt meg godt imot og gjort arbeidshverdagen svært trivelig!

Au Revoir Bruxelles

Er du vår nye praktikant for høsten 2019?

Vest-Norges Brusselkontor søker en ny studentpraktikant for høsten 2019. Vi søker en fleksibel og serviceorientert person, som har interesse for, og kunnskap om EU og EØS. Praktikantordningen er for deg som er i gang med høyere utdanning og har mulighet til å få studiepoeng for semesteret i praksis. Les mer

Vårens nye praktikant på plass hos Vest-Norges Brusselkontor

Året er godt i gang i Brussel og vi har mye spennende på agendaen. Denne uken tok vi imot vår nye studentpraktikant Karoline Hannisdal som overtar etter Bjarte Lægreid Røssland og Live Maria Grønvold, som begge har gjort en flott innsats. Vi er glad for å ha Karoline med på laget. Les mer

Ny studentpraktikant søkes for våren 2019

Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Vi søker en fleksibel og serviceorientert studentpraktikant for våren 2019. Søkeren bør også ha interesse for, og kunnskap om, EU og EØS. Praktikantoppholdet kan gi deg opp til 30 studiepoeng. Kontoret har to faste ansatte i tillegg til en eller to praktikanter.

Les mer

Nye praktikanter på plass i Brussel

Høsten er kommet til Brussel og to nye studentpraktikanter er på plass på Vest-Norges Brusselkontor. Vi er veldig glade for å ha Live Maria Grønvold og Bjarte Lægreid Røssland som en del av  teamet. Etter en fin sommer er begge klare for et spennende og lærerikt semester i Brussel. Praktikantene tar over stafettpinnen for Per Bakke Ingebrigtsen, som har gjort en strålende innsats hos oss i vår.

Les mer

Les UiB sitt intervju med vår praktikant Per

15. mai går søknadsfristen til praktikantstllingen hos VNB ut. I den anledning har Institutt for sammenlignende politikk ved UiB intervjuet vår praktikant Per om hans opphold her hos oss.  Les mer

Har du lyst på et praksisopphold i Brussel høsten 2018?

Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Vi søker en fleksibel og serviceorientert studentpraktikant for høsten 2018. Søkeren bør også ha interesse for, og kunnskap om, EU og EØS. Praktikantoppholdet kan gi deg opp til 30 studiepoeng. Kontoret har to faste ansatte i tillegg til en praktikant.

Les mer