«Much more than a single market” – The Letta Report

Enrico Letta, tidligere statsminister i Italia, ble utnevnt av Europakommisjonen og Rådet til å lede en høynivågruppe for å vurdere og gi anbefalinger om fremtiden for EUs indre marked. Letta-rapporten presenterer en omfattende plan for å styrke EUs posisjon i en stadig skiftende global dagsorden: “Speed, Security, Solidarity – Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU citizens”.

Les mer

Støtte til oppstartsbedrifter for kvinnelige flyktninger

Prosjektet BSI_4Women skal med støtte fra Interreg Østersjøprogrammet hjelpe kvinnelige flyktninger med å starte egne bedrifter. Målet er å skape et godt økonomisk grunnlag for kvinnelige gründere og innovatører fra Ukraina. Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å kunne bygge seg et godt liv. Det er også av stor betydning for trivsel og helse i hverdagen.

Les mer

Horisont Europa – Strategiplan for 2025-2027

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, har lansert sin strategiske plan for de siste tre årene av programperioden: 2025-2027. Planen adresserer noen av de mest presserende globale utfordringene vi står overfor.

Les mer

Historisk forsvarsstrategi fra EU

Europakommisjonen presenterte nylig sin aller første forsvarsstrategi, «First-ever Defence Industrial Strategy». Hva inkluderer den, hva betyr den for Europa og Norge, og hvorfor kommer den nå?

Les mer

Norge utnevnt som koordinator for felleseuropeisk helseprosjekt

Nylig kom nyheten om at Norge skal koordinere et prosjekt finansiert av EU4Health- programmet: Joint Action Prevent Non-Communicable Diseases (JA Prevent NCD).
Les mer

Skal styrke hydrogenkompetansen i Vestland

«Vi treng meir informasjon om kva for kompetanse våre arbeidarar treng. Dette prosjektet skal bidra til å bygge bru mellom behova i industrien og arbeidarane sin kompetanse», sa fylkesordførar Jon Askeland då startskotet for EU-prosjektet H2CoVE gjekk på Vestlandshuset.

© Denne artikkelen vart først publisert på Vestland Fylkeskommunes nettside, og er skriven av Anbjørn Holme.
Les mer

Den sikkerhetspolitiske statusen i Europa

Europa står ovenfor betydelige sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til konflikter og krig. Russlands invasjon av Ukraina har i stor grad fremprovosert denne realiteten. Kina oppleves stadig som en potensiell utfordring for Europa, mot våre interesser og verdier. Silje Bjarkås Bryne, ambassaderåd ved den norske NATO-delegasjonen, snakket om hvordan det nære forholdet mellom Russland og Kina påvirker Europas usikre geopolitiske situasjon under årets Lynkurs i EU og EØS. Vest-Norges Brusselkontor arrangerer Lynkurset sammen med de andre regionkontorene og KS. Bryne sa blant annet at dette skaper bekymringer, og pekte samtidig på at det blir lagt stadig mer vekt på samarbeidet med EU. Bekymringene og utfordringene man nå står ovenfor blir spesielt forsterket av presidentkandidat Donald Trump sine uttalelser om NATO og hvordan det påvirker sikkerhetssituasjonen i Europa. Les mer

Over 14 millionar til europeisk forsking på akvakulturindustrien

Korleis kan akvakulturindustrien bli meir berekraftig? Eit nytt europeisk forskingsprosjekt under leiing av professor Natalia Mæhle ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) skal sjå nærare på akkurat dette.

© Denne artikkelen vart først publisert på HVL sine nettsider, og er skriven av Ingrid Hope Leirvåg.

Les mer

Belgisk formannskap i Rådet

Belgia tok over Spania sitt roterande formannskap i Rådet 1. januar. Belgia tar over roret for 13. gong, og må handtere konsekvensar av krigen i Ukraina, klimaendringar, desinformasjon og krig i Midtausten. Til våren er det også val i Europaparlamentet, noko som vil prege arbeidet dei neste månadene. Det manglar likevel ikkje på ambisjonanene til den belgiske fomannskapen, som vil prioritere rundt 150 rettsaktar under sitt mandat. 
Les mer

EU skal styrke strømnettet 

Klimatoppmøtet COP28 i Dubai markerte det noen kaller for et vendepunkt i den globale klimapolitikken. Det ble oppnådd enighet om en omstilling bort fra fossile energikilder som olje, gass og kull. Under toppmøtet ledet EU et initiativ for å tredoble den globale installerte kapasiteten av fornybar energi. Dette vil bli nødvendig ettersom energiforbruket i EU forventes å øke med ca. 60% innen 2030. For å håndtere og fordele den økende mengden av fornybar energi på en effektiv måte, og samtidig realisere målene EUs Grønne Giv, er det viktig med et solid og pålitelig strømnett. 

Les mer