Foto: Rune Werner Molnes/Innovation Norway

Foto: Rune Werner Molnes/Innovation Norway

Alle kommuner og fylker i regionen kan bli medlem i VNB. Driften blir finansiert av serviceavgifter fra medlemmene, beregnet ut fra innbyggertallet i den enkelte kommune/fylkeskommune. Organisasjoner kan også bli medlem, og det foretas en konkret vurdering av avgiften som skal innbetales. I tillegg kommer et fast beløp på kroner 1000 for hvert medlem per år.  Det er Foreningen Vest-Norges Brusselkontor som eier VNB AS, og sistnevnte står for den daglige driften.