Foto: Rune Werner Molnes/Innovation Norway

Foto: Rune Werner Molnes/Innovation Norway

Alle kommuner i regionen kan bli medlem i VNB. Organisasjoner kan også bli medlem. Driften blir finansiert av serviceavgifter fra medlemmene, beregnet ut fra innbyggertallet i den enkelte kommune og på eget grunnlag for andre.  Det er Foreningen Vest-Norges Brusselkontor som eier VNB A/S, som står for den daglige driften.