Gjennom vår tilstedeværelse i Brussel deltar VNB i flere formelle og uformelle nettverk. Våre medlemmer er også med i ulike nettverksorganisasjoner, hvor vi har mulighet til å delta på vegne av dem når det ikke er aktuelt å reise til Brussel.

Europas-regioner-Illustration---Assembly-of-European-Regions

Illustrasjon: Assembly of European Regions