Gjennom vår tilstedeværelse i Brussel deltar VNB i flere formelle og uformelle nettverk og nettverksorganisasjoner. Våre medlemmer i regionen er også med i ulike nettverksorganisasjoner, og vi har mulighet til å delta i disse fora på vegne av medlemmene, i tilfeller der det ikke er aktuelt for medlemmene selv å reise fra regionen.

Europas-regioner-Illustration---Assembly-of-European-Regions

Illustrasjon: Assembly of European Regions