Sett av datoane: Lynkurs om EU/EØS 12.-13. september

Speler EU eigentleg ei rolle for norske kommuner og fylkeskommuner? Er det stor skilnad på dei sakene lokal- og regionalpolitikarar i Europa og Norge diskuterer? På kva måte deltek Noreg i det europeiske samarbeidet på, og korleis kan vi dra nytte av dette?

Desse spørsmåla blir tema på lynkurs om EU og EØS i september. For tredje året på rad samarbeider vi på Vest-Norges Brusselkontor med KS og dei andre regionkontora i Brussel om å arrangere lynkurset. Målgruppa er folkevalde og leiarar frå kommuner og fylkeskommuner. Kurset er meint å gi ei innføring i samspelet mellom EU og norsk kommunesektor og gi eit innblikk i korleis kommunene blir påverka av EØS.

Årets kurs blir lagt til 12.-13. september, som eit lunsj-til-lunsj-seminar i Norges Hus i Brussel. Kurset har vore ein stor suksess tidlegare år, så det er berre å sette av datoane allereie no.

Les mer om dei tidlegare lynkursa vi har arrangert i 2017 her og i 2016 her.

Program, påmelding og meir informasjon blir lagt ut seinare.

Nye ansikt på Vest-Norges Brusselkontor

To nye kolleger var på plass på VNB 1. februar. Vår nye europarådgiver Jorunn Kristina Skodje og Per Bakke Ingebrigtsen som er studentpraktikant hos oss dette semesteret har allerede masse kunnskap og erfaring i bagasjen. Nå er begge klare til å gjøre en innsats i Brussel for regionen vår! Les mer

Nytt fond for regionalt samarbeid

EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein lanserte onsdag 24. januar, et nytt EØS-fond for regionalt samarbeid. For å få tildelt midler fra det nye fondet, må det blant annet være minst tre land som søker om støtte, og norske aktører oppmuntres til å delta.

Les mer

Ny EU-strategi for håndtering av plast

Europakommisjonen vedtok denne uken den første plaststrategien i EUs historie, som tiltak for å redusere den økende forurensningen forårsaket av plast i Europa.

Les mer

Progresjon i brexit-forhandlingene

Under EUs toppmøte den 15. desember ble det gitt grønt lys fra medlemsstatene i EU til at brexit-forhandlingene nå beveger seg over i fase to. Dette betyr at forhandlingene hittil har gitt gode nok resultater til at fase én anses som gjennomført.

Les mer

ERRINs årsmøte 2017

VNB var på plass under ERRINs årsmøte den 11. desember på Norges hus. Kristine Lunde-Tellefsen, EU-rådgiver for Sørlandets Europakontor innledet møtet med en oppfordring til alle regioner representert i ERRIN, om å gripe mulighetene det legges til rette for, til å danne gode europeiske samarbeid som vil bidra i å styrke regional utvikling.

Les mer

Framtidens energiløsninger for utslippskutt

Forrige uke arrangerte Statnett en frokostdebatt på Norges Hus hvor temaet var «The future is electric: Clean energy infrastructure for eMobility».

Les mer

Sogn og Fjordane testet ERRINs prosjektuke

Forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN arrangerer med jevne mellomrom en møteplass for regioner, der partnere finner hverandre for å utvikle prosjektidéer. Lars Hustveit har sammen med Trond Haavik fra Segel AS og Tage Rickard Sundell fra Bygg og Eigedom i fylkeskommunen lansert LocSus; en prosjektidé knyttet til å kombinere ulike energiformer parallelt med energiøkonomiseringen i bygg.

Les mer

En fin og lærerik høst

Etter to knappe måneder er mitt praktikantopphold hos Vest-Norges Brusselkontor nå dessverre over. Jeg har hatt innholdsrike uker med lite dødtid, og sitter igjen med gode erfaringer og et større nettverk. Les mer

Innholdsrik uke i Brussel

Denne uken har Vest-Norges Brusselkontor deltatt på foredrag med finansminister Siv Jensen, samt tatt imot besøk fra arbeidsgiverutvalget i KS og representanter fra Universitetet i Bergen sitt Studentparlament.

Les mer