Bli med på introduksjonsseminar til European Week of Regions and Cities!

Skal du delta på European Week of Regions and Cities (EWRC), eller er du bare interessert i hva som rører seg innenfor regionalpolitikken i EU? Da er vårt mini-webinar 7. oktober noe for deg!

Den 19. utgaven av EWRC går av stabelen 11.-14. oktober, og blir av velkjente årsaker heldigital for andre år på rad. I den forbindelse arrangerer de norske regionkontorene i Brussel sitt årlige introduksjonsseminar, “Regionor”, om viktige tema for europeiske regioner i forbindelse med EWRC. Hensikten er å gi ekstra bakgrunnsinformasjon som kan være nyttig å ta med seg inn i regionuken.

I webinaret vårt vil du få høre mer om de fire hovedtemaene for årets EWRC, nemlig grønn og digital omstilling, samhørighet og innbyggerengasjement. Vi vil også se nærmere på hvordan disse temaene gjenspeiler seg i norsk kontekst.

Bli med på lunsjseminaret fra kl. 11.00 -12.00.

Meld deg på her. Program kommer snart!

Interessert i det nye Interreg Nordsjøprogrammet?

Vest-Norges Brusselkontor skal tradisjon tro arrangere en av workshopene i det offisielle programmet under European Week of Regions and Cities (EWRC), som finner sted digitalt 11.-14. oktober. Vår workshop tar for seg det nye Interreg Nordsjøprogrammet, med særlig fokus på miljøinnovasjon og «rural-urban-linkages». Tidspunktet er 14. oktober kl. 09:30-11:00.

Workshopen har fått tittelen «Accelerating the green transition and regional growth through cooperation in the North Sea Region», og blir arrangert i samarbeid med Drenthe (Nederland), Trøndelag, Normandie, Amiens, Caen-la-Mer og Bretagne.

Frankrike har blitt med i Nordsjøprogrammet for første gang, og du vil dermed få mulighet til å bli bedre kjent med nye, mulige samarbeidsregioner. Vi vil også forsøke å illustrere hvordan Nordsjøprogrammet kan være et verktøy for å nå regionale og nasjonale ambisjoner, samt synliggjøre hvilke forventninger regionale interessenter (på ulike nivåer) har til det nye programmet. Kathrin Jakobsen, seksjonsleder for forsking, kompetanse og internasjonalisering i Vestland fylkeskommune, er blant paneldeltakerne.

Webinaret streames, men registrering er obligatorisk. Du finner mer informasjon og påmelding til vårt arrangement her.

Her finner du oversikt over alle EWRC-arrangementer.

Ambisiøse klimamål i EUs «fit for 55»

Europakommisjonen har lansert den omdiskuterte «Fit for 55»-pakken. Den inneholder en rekke lovforslag som skal hjelpe EU med å nå målet om minst 55% utslippskutt innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Lovpakken vil føre til store endringer i EUs regelverk på klima- og energifeltet, og dette vil få både direkte og indirekte innvirkning på vår region. Les mer

EU med ny plan for distrikta

Europakommisjonen har lansert ein langsiktig visjon for distriktsområda. Den skal fremje utviklinga av robuste, samankopla og velståande distriktssamfunn.
Les mer

Kommuner og fylker må bidra for å nå ambisiøse mål for programdeltakelse 

30% større deltakelse i Horisont Europa og 30 000 utvekslingsstudenter. Dette er blant målene i regjeringens nye strategier for norsk deltakelse i Horisont Europa og Erasmus+ de neste seks årene. Fylker og kommuner anses som svært viktige medspillere for å nå Norges ambisiøse mål. Les mer

Slovenia skal løfte EU over kneika

Slovenia tar over det roterande formannskapet i Rådet frå 1. juli. Landet er sist ut i den 18-månader lange formannskapstrioen saman med Tyskland og Portugal. Under mottoet «Together. Resilient. Europe«, vil ein europeisk helseunion, økonomisk gjenreising, strategisk uavhengigheit, cybertryggleik og stabilitet i EU sitt nabolag prege arbeidet det neste halvåret. Les mer

EU med nye retningslinjer for bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur

Kommisjonen har vedtatt nye retningslinjer for bærekraftig og konkurransedyktig havbruk. Retningslinjene skisserer en felles visjon for akvakultur, der målet er at utviklingen av sektoren skal bidra til å nå målene i den grønne given, og særlig fra-jord-til-bord-strategien. Retningslinjene skal også bidra til at EUs akvakultursektor blir mer konkurransedyktig.  Les mer

Hvordan kan den blå økonomien bidra til måloppnåelse i Green Deal?

Den blå økonomien vil være en viktig brikke når EU skal sikre en inkluderende og grønn gjenreising av økonomien etter pandemien. Europakommisjonen har derfor lansert en ny plan for maritime og marine næringer. Den føyer seg inn i rekken av initiativer under Green Deal, og henger tett sammen med andre strategier som fra-jord-til-bord, biologisk mangfold, null forurensing og offshore fornybar energi. Les mer

EU vil bane vei for null forurensing med ny handlingsplan  

Europakommisjonen har lagt fram en ny handlingsplan for nullutslipp til luft, jord og vann. Null forurensing er et viktig delmål i EUs grønne giv, og er også tema for årets «EU Green Week», som finner sted i første uken av juni.  Les mer

Kommisjonen har oppdatert industristrategien

Europakommisjonen har oppdatert fjorårets industristrategi for å sikre at den imøtekommer de nye omstendighetene som følge av covid-19. Blant de viktigste oppdateringene er tiltak for å gjøre EU mindre avhengig av å importere viktige varer som medisiner og råmaterialer. Samtidig la Kommisjonen fram et forordningsforsalg som skal hindre at utenlandske subsidier fordreier konkurransen og hindrer rettferdige betingelser i det indre markedet.

Les mer