Historisk forsvarsstrategi fra EU

Europakommisjonen presenterte nylig sin aller første forsvarsstrategi, «First-ever Defence Industrial Strategy». Hva inkluderer den, hva betyr den for Europa og Norge, og hvorfor kommer den nå?

Les mer

EU presenterer handlingsplan mot arbeids- og kompetansemangler

Europakommisjonen lanserte rett før påske en handlingsplan for å imøtekomme de økende arbeids- og kompetansemanglene som eksisterer i EU. Handlingsplanen, som er utviklet i samarbeid med medlemslandene og partene i arbeidslivet, er en del av EUs strategi for å styrke konkurransekraften samt forbedre økonomisk og sosial motstandskraft.

Les mer

#EUclimateandhealth

Sammenhengen mellom klima og helse har blitt et aktuelt tema. VNBs studentpraktikant, Ellen Skari, deltok nylig på «High level conference: Research perspectives on the health impacts of climate change» organisert av Europakommisjonen. Ellen har en stor interesse for koblingen mellom klima og helse, og i denne artikkelen deler hun sine refleksjoner om høynivåkonferansen.

Les mer

Bli vår nye studentpraktikant!

Vest-Norges Brusselkontor søker en ny studentpraktikant for høstsemesteret 2024. Vi søker en fleksibel og serviceorientert person som har interesse for – og kunnskap om – EU og EØS. Praktikantordningen er for deg som er i gang med høyere utdanning og derfor har mulighet til å motta studiestøtte under praksisoppholdet. Søknadsfrist er mandag 29. april.

Les mer

Sinte bønder i Europa

Det begynner gjerne midt på natten: tutende traktorer kjører innover mot sentrum og vekker Brussels innbyggere. I løpet av dagen sperrer traktorene trafikken, bøndene spruter møkk på bygninger og på veiene, lar kyrne stå i gatene og de brenner både høy og bildekk. I løpet av en måned har det vært to bondeopprør i EUs hovedstad. Det samme har vært tilfellet i flere andre europeiske byer. Bøndene benytter seg av sin demokratiske rett til å protestere, men hva er det de protesterer mot? Hvorfor er bøndene i Europa så sinte?

Les mer

EU-finansiert forskning på Vestlandet vil skape smartere kreftbehandling

Nytt forskningsprosjekt ved HVL kan gi et stort sprang framover i kampen mot kreft. Målet er å perfeksjonere behandlingen med protonterapi for å gi smartere, sikrere og mer skånsomme behandlingsmetoder.

© Denne artikkelen vart først publisert på HVLs nettside, og er skriven av Jeppe Aagaard Jeppesen.
Les mer

Norge utnevnt som koordinator for felleseuropeisk helseprosjekt

Nylig kom nyheten om at Norge skal koordinere et prosjekt finansiert av EU4Health- programmet: Joint Action Prevent Non-Communicable Diseases (JA Prevent NCD).
Les mer

Skal styrke hydrogenkompetansen i Vestland

«Vi treng meir informasjon om kva for kompetanse våre arbeidarar treng. Dette prosjektet skal bidra til å bygge bru mellom behova i industrien og arbeidarane sin kompetanse», sa fylkesordførar Jon Askeland då startskotet for EU-prosjektet H2CoVE gjekk på Vestlandshuset.

© Denne artikkelen vart først publisert på Vestland Fylkeskommunes nettside, og er skriven av Anbjørn Holme.
Les mer

Karbonfangst- og lagring (CCS) – En stor satsing fremover

EU har som kjent forpliktet seg til å være klimanøytral innen 2050. Ambisiøse mål er derfor nødvendig: Europakommisjonen lanserte første uka i februar sitt anbefalte klimamål for 2040, 90 prosent utslippskutt sammenlignet med 1990-verdier. Store deler av denne innsatsen vil inneholde reduksjon av dagens utslippsnivå de kommende årene samt satsing på energieffektivitet og fornybar energi.  Samtidig vil det også være nødvendig med teknologier som kan fange CO2 eller fjerne den direkte fra atmosfæren. Prioritering av karbonfangst- og lagring blir derfor sett på som nødvendig dersom man skal nå målene som er satt.
Les mer

Den sikkerhetspolitiske statusen i Europa

Europa står ovenfor betydelige sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til konflikter og krig. Russlands invasjon av Ukraina har i stor grad fremprovosert denne realiteten. Kina oppleves stadig som en potensiell utfordring for Europa, mot våre interesser og verdier. Silje Bjarkås Bryne, ambassaderåd ved den norske NATO-delegasjonen, snakket om hvordan det nære forholdet mellom Russland og Kina påvirker Europas usikre geopolitiske situasjon under årets Lynkurs i EU og EØS. Vest-Norges Brusselkontor arrangerer Lynkurset sammen med de andre regionkontorene og KS. Bryne sa blant annet at dette skaper bekymringer, og pekte samtidig på at det blir lagt stadig mer vekt på samarbeidet med EU. Bekymringene og utfordringene man nå står ovenfor blir spesielt forsterket av presidentkandidat Donald Trump sine uttalelser om NATO og hvordan det påvirker sikkerhetssituasjonen i Europa. Les mer