Start European Week of Regions and Cities med vårt medlemsseminar

De norske regionkontorene i Brussel tilbyr også i år sine medlemmer en norsk start på European Week of Regions and Cities (EWRC). Medlemsseminaret er spesielt rettet mot deltakere som ikke har deltatt på denne regionkonferansen før, og som ønsker en liten innføring før de internasjonale arrangementene sparkes i gang. Det vil imidlertid være et overordnet fokus på aktuelle saker, slik at det absolutt vil være interessant for de som har deltatt tidligere år også. Les mer

Internasjonalisering, innovasjon og inspirasjon i Brussel

Sunniva Hellandsvik Ødegård og Cecilia Lillthors fra Møre og Romsdal fylkeskommune har nå hospitert ved VNB i litt over 2 uker. De første dagene som en del av internasjonal faggruppe i fylkeskommunen, og deretter som hospitanter på kontoret.

Jeg og Cecilia har de siste ukene fått oppleve svært mye av det som foregår i Brussel. Under studieturen til internasjonal faggruppe i fylkeskommunen fikk vi en god innføring i EU-systemet, og vi fikk lære mer om hvordan den norske delegasjonen arbeider her. Vi fikk også møtt en rekke relevante personer innen internasjonalisering av utdanning og kompetanse, transport og samferdsel, smart spesialisering/byutvikling og innovasjon, teknologiske løsninger og digitalisering. Vi fikk blant annet være med på ERRIN-møte på Helsinki-kontoret, der temaet var “Smart specialisation”, med flere interessante innlegg fra blant andre fra Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk og fra Regionkomiteen.   Les mer

Nytt Interreg-prosjekt om grønn transport i distriktene

Møre og Romsdal fylkeskommune, sammen med Vindenergisenteret på Smøla og Smøla Nærings- og kultursenter, har fått støtte fra Interreg Nordsjøprogrammet til prosjektet Green Passenger Transport in Rural Areas (G-PaTRA). Målet med prosjektet er å finne miljøvennlige transportløsninger i distriktene. Prosjektet har partnere fra sju land, og inkludert Norge, er Storbritannia, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia med. Gjennom prosjektet skal de på Smøla se nærmere på hvordan de på en lønnsom måte kan lage hydrogen av vindmøllekraft som kan drifte ferja, busser og ambulansebåten. Les mer

En uforglemmelig vår i Brussel

Etter fem måneder er mitt praktikantopphold på Vest-Norges Brusselkontor nå over. Jeg sitter igjen med utrolig mye kunnskap, og jeg kan se tilbake på en uforglemmelig vår i Brussel.

I løpet av oppholdet har jeg fått tatt del i driften av kontoret, og hatt spennende og varierte arbeidsdager. Jeg har deltatt på en rekke ulike konferanser og seminarer – med temaer som sirkulærøkonomi, hydrogendrevet transport og hvilke konsekvenser brexit kan ha for europeiske regioner. Deler av arbeidet har også gått ut på å planlegge og gjennomføre arrangement, deriblant besøk fra regionen. Videre har jeg skrevet nyhetsartikler til kontorets nettside og nyhetsbrev om hva som skjer i regionen og i Brussel, og besvart konkrete henvendelser fra medlemmene. Les mer

Infodager om nye Horisont 2020-utlysninger

23.– 25. oktober arrangerer Europakommisjonen infodager om nye finansieringsmuligheter gjennom Horisont 2020 i Brussel. På infodagene vil prioriteringene for kommende energi-utlysninger gjennom det omfattende programmet presenteres. Les mer

Grønne jobber i fokus

Det årlige miljøarrangementet EU Green Week ble i regi av Europakommisjonen arrangert 29. mai – 2. juni. Årets tema for Green Week var «Green jobs for a greener future». I løpet av uken ble det avholdt en rekke ulike arrangementer rundt om i Europa.
Les mer

Lanserer ny mobilitetspakke

Onsdag 31. mai lanserte Europakommisjonen en ny mobilitetspakke med lovforslag om å endre europeisk veitransport-politikk. Målet med pakken – som har fått navnet «Europe on the Move» – er å løse viktige utfordringer knyttet til veitransport, og bidra til mer bærekraftig mobilitet i Europa. Les mer

Hydrogendrevne tog på agendaen

Vest-Norges Brusselkontor var på plass da en workshop om bruk av hydrogen i tog ble arrangert på Norges Hus 15. mai. Til stede var representanter fra ulike regioner, forskningsmiljøer, Europakommisjonen og næringslivet. Les mer

Ordførere og rådmenn fikk faglig påfyll i Brussel

I samarbeid med KS tok VNB imot over 20 ordførere, varaordførere og rådmenn fra Møre og Romsdal 8.-9. mai. Programmet inneholdt en rekke tema, fra framtidens kompetansebehov og hvordan EU/EØS påvirker en rekke sektorer i norske kommuner, til diskusjon rundt de store politiske utfordringene EU og Europa står overfor i dag.  Les mer

Europeiske kulturmidler til Bergen

EUs kulturprogram, Kreativt Europa, har delt ut midler til flere norske kulturaktører i den forrige utlysningsrunden. Blant disse er Bergen kunstforening som er partner i prosjektet «Re-Imagine Europe». Bergen kunstforening er en av 10 partnere fra hele Europa som tar del i det fireårige prosjektet. Les mer