Ti ting å følge med på i EU i 2019

I januar 2019 publiserte European Parliamentary Research Service (EPRS) en rapport som gir en indikator på hvilken retning EU vil ta i 2019, samt hvilke utfordringer og muligheter unionen står ovenfor i tiden fremover. Her lister de opp 10 saker det vil være verdt å følge med på fremover. Les mer

Innovasjon og kompetanse i sentrum for Haram kommune og nye Ålesund kommune

I slutten av november la Haram kommune turen til Brussel sammen med prosjektlederen for nye Ålesund kommune. Målet med turen var blant annet å se nærmere på EUs påvirkning på næringslivet i regionen og muligheter for internasjonalt samarbeid på prioriterte områder. Turen ga også mulighet for å få innblikk i interessante løsninger for næringsutvikling, innovasjon og vekst.

Les mer

Kommisjonens forslag om fiskekvoter for Atlanterhavet og Nordsjøen

7. november la Kommisjonen frem et forslag om 2019s fiskekvoter og et endringsforslag om en strengere utkastpolitikk for kommersielle fiskebåter registrert i EU-land.

Les mer

Europaparlamentets forhandlingsposisjon for direktiv om engangsplast

Europaparlamentet vedtok 24. oktober sin posisjon i kommende trilogforhandlinger om direktivet angående reduksjon av effekten av enkelte plastprodukter på miljøet. Les mer

Hordaland fylkeskommune leiar EU-prosjekt

Hordaland fylkeskommune skal leie eit prosjekt med fjorten partnarorganisasjonar frå sju land i nordsjøområdet. Prosjektet Right skills for the right future får 17 millionar kroner til å løyse utfordringar i framtidas arbeidsmarknad i næringar knytta til hav og energi.

Les mer

Blå vekst: Verdimaksimering av fisk

Fredag 15. september arrangerte ERRIN (European Regions Research and Innovation Network link), seminaret «Blue Growth and Bio WG» på Norges hus her i Brussel. Temaet for seminaret omhandlet blå sirkulær økonomi, hvor det ble diskutert både potensiale og videre utfordringer for bærekraftig fiskeri og akvakultur. Flere interessante og innovative prosjekter ble presentert, deriblant av Inge Bruheim fra Møreforskning. Dette ERRIN-seminaret er den første muligheten vi har fått til å presentere vår region. (Mer om dette samarbeidet kan du lese om her).

Les mer

European Maritime Day på Vestlandet?

Den 20. mai markeres European Maritime Day over hele Europa, en dag som har funnet sted årlig siden 2008 i regi av Europakommisjonens generaldirektorat for fiskeri og maritime saker. I 2016 er det havnebyen Turku i Finland som er vertskap for den årlige begivenheten, der en konferanse vil bli avholdt 18.–19. mai, etterfulgt av åpne dager for allmennheten 20.–22. mai. Les mer

European Maritime Day 2016

Den 20. mai markeres «European Maritime Day» over hele Europa, en dag som har funnet sted årlig siden 2008 i regi av Europakommisjonens generaldirektorat for fiskeri og maritime saker. I 2016 er det havnebyen Turku i Finland som er vertskap for den årlige begivenheten, der en todagers­ konferanse vil bli avholdt 18.–19. mai, etterfulgt av åpne dager for allmennheten 20.–22. mai. Les mer

Blå vekst på EUs agenda

EU har satt vekst og bærekraftig utvikling i marin og maritim sektor på agendaen og har døpt sin langsiktige strategi på dette området «Blue Growth». Denne strategien er igjen en del av EUs «Europa 2020»-strategi om smart, bærekraftig og inkluderende vekst som ble lansert i 2010. Les mer

Endringer i EUs fiskeripolitikk for Nordsjøen

Reformen av EUs felles fiskeripolitikk ble vedtatt i slutten av 2013, og trådte i kraft 1. januar 2014. I følge fiskeriråd Jan Fredrik Danielsen ved Den norske EU-delegasjonen ser man nå økt fokus på Nordsjøen, og han trekker spesielt fram tre elementer av reformen med betydning for regionen. Les mer