Europeisk mobilitetsuke markeres på Vestlandet

Den europeiske mobilitetsuken setter fokus på miljøvennlig mobilitet. Årets tema er «velg rett reisemiks» og sammen med nærmere to tusen byer over hele Europa deltar også Bergen, Bømlo, Gloppen og Ålesund.

Les mer

Hordaland fylkeskommune leiar EU-prosjekt

Hordaland fylkeskommune skal leie eit prosjekt med fjorten partnarorganisasjonar frå sju land i nordsjøområdet. Prosjektet Right skills for the right future får 17 millionar kroner til å løyse utfordringar i framtidas arbeidsmarknad i næringar knytta til hav og energi.

Les mer

Framtidens energiløsninger for utslippskutt

Forrige uke arrangerte Statnett en frokostdebatt på Norges Hus hvor temaet var «The future is electric: Clean energy infrastructure for eMobility».

Les mer

Sogn og Fjordane testet ERRINs prosjektuke

Forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN arrangerer med jevne mellomrom en møteplass for regioner, der partnere finner hverandre for å utvikle prosjektidéer. Lars Hustveit har sammen med Trond Haavik fra Segel AS og Tage Rickard Sundell fra Bygg og Eigedom i fylkeskommunen lansert LocSus; en prosjektidé knyttet til å kombinere ulike energiformer parallelt med energiøkonomiseringen i bygg.

Les mer

Hydrogendrevne tog på agendaen

Vest-Norges Brusselkontor var på plass da en workshop om bruk av hydrogen i tog ble arrangert på Norges Hus 15. mai. Til stede var representanter fra ulike regioner, forskningsmiljøer, Europakommisjonen og næringslivet. Les mer

La fram EUs vinterpakke for energi

Europakommisjonen la den 30. november fram en omfattende lovpakke for energiområdet, også omtalt som «Vinterpakken» som er en del av arbeidet med EUs energiunion. Kommisjonen har selv gitt pakken navnet «Clean Energy for All Europeans». Dette er det mest omfattende som har blitt lagt fram på energi i EU på ti år, og inneholder over 1000 sider med lovforslag, planer og strategier. Les mer

Vil styrke klimafinansiering til byer og regioner

Under FNs klimatoppmøte i Marrakech, COP22, nå i november ble et veikart for klimafinansiering av lokale og regionale initiativ og tiltak mot klimaendringer lagt fram.  I Parisavtalen fra desember 2015 ble det for første gang anerkjent at lokale myndigheter har en rolle i kampen mot klimaendringene, og i løpet COP22 var det fokus på både regioner og byers rolle og økt samarbeid mellom de ulike styringsnivåene.

Les mer

Framtidens transportløsninger

Nye transportløsninger og alternativt drivstoff er for tiden sentrale emner både i EU og i Norge. 25 % av EUs klimagassutslipp kommer fra transport, noe som betyr at dette er en av EUs største utslippskilder. For å nå klimamålene om å holde den globale oppvarmingen på under 2 grader er det nødvendig å finne effektive løsninger som kan redusere utslipp. For Norges del er transport den sektoren det bør fokuseres mest på med tanke på begrensning av utslipp ettersom vårt elektrisitetsbehov allerede dekkes av fornybare energikilder. Les mer

Bli med og invester i en grønnere framtid

Grønne løsninger står i fokus når Europakommisjonen arrangerer sin årlige Green Week. Arrangementet vil finne sted fra 30. mai til 3. juni, med en hovedkonferanse onsdag 1. juni i Brussel og flere mindre aktiviteter og arrangement rundt om i Europa resten av uken. Les mer

Energisikkerhet og gass hete tema i Brussel

Energi har vært et viktig tema de siste ukene, både her i Brussel og hjemme i Norge. Norge har nylig hatt besøk av visepresident Maroš Šefčovič, som er den av europakommissærene som leder arbeidet med EUs energiunion. Her i Brussel har det blitt holdt flere arrangement med fokus på energi og gass, hvor blant annet Norges olje- og energiminister, Tord Lien, har deltatt. I tillegg lanserte Europakommisjonen en ny energipakke den 16. februar, hvor energisikkerhet står høyt på agendaen. Les mer