Kommisjonens forslag om fiskekvoter for Atlanterhavet og Nordsjøen

7. november la Kommisjonen frem et forslag om 2019s fiskekvoter og et endringsforslag om en strengere utkastpolitikk for kommersielle fiskebåter registrert i EU-land.

Kommisæren for miljø og maritim sektor Karmenu Vella la 7. november frem et forslag om fiskekvoter i Atlanterhavet og Nordsjøen for 2019. Forslaget kom i forbindelse med fiskerirådsmøte 17.-18. desember der medlemslandenes fiskeriministre møtes for å vedta neste års fiskekvoter. I forslaget la kommisæren blant annet opp til at fiske av sjøkreps og rødspette i Skagerak/Kattegat skal prioriteres, samt at kvotene skal bli høyere. Høyere fiskekvoter for Skagerak/Kattegat sammenfaller med den norske regjeringens interesser, som sammen med EU forvalter fiskebestanden i dette området.

Med formål å begrense utkast av fisk la Kommisjonen også frem et endringsforslag til EUs utkastpolitikk (discard and landing obligation). Den nåværende utkastpolitikken til EU krever kun at fangsten kontrolleres når den leveres i havn. Fiskere har dermed kunnet fiske mer enn de har hatt kvote på, samtidig som de ikke har kunnet levere mer enn det kvoten tilsier. Dette har ført til mye utkast av fisk på havet. Med å kreve at all fisk som blir hentet opp fra havet skal registreres på landets kvoter håper EU å begrense den ukontrollerte dumpingen av fisk som lenge har blitt ansett som en lite bærekraftvennlig praksis. Endringsforslaget vil med stor sannsynlighet bli implementert 1. januar 2019. Loven vil gjelde hele EUs fiskeflåte og hvert land har selv ansvar for å håndheve den. Norge har allerede en implementert en lignende ordning for norske fiskebåter.

Mer om Kommisjonens forslag om kvoter og til utkastpolitikken finner du her og her.

Hordaland fylkeskommune leiar EU-prosjekt

Hordaland fylkeskommune skal leie eit prosjekt med fjorten partnarorganisasjonar frå sju land i nordsjøområdet. Prosjektet Right skills for the right future får 17 millionar kroner til å løyse utfordringar i framtidas arbeidsmarknad i næringar knytta til hav og energi.

Les mer

Horisont Europa

Rekordmykje finansiering til forsking og utdanning

I kjølvatnet av det nye langtidsbudsjettet til EU kjem forslaga til budsjett for den komande programperioden. I Kommisjonens forslag har dei nye programma Erasmus og Horisont Europa begge fått meir å rutte med enn sine forgjengarar.

Les mer

Med fokus på gründere og innovasjon

Onsdag 27. januar holdt Regionkomiteen i Brussel en interaktiv konferanse om unge gründere og deres rolle i lokal og regional innovasjon og nytenkning. Det ble diskutert hvordan fylker og kommuner på best mulig vis kan hjelpe og støtte innovatører som ønsker å starte for seg selv, samtidig som det ble lagt vekt på betydningen av nyskaping i dagens Europa. Flere av ideene og synspunktene som kom frem under konferansen kan være til interesse for Norge, og da spesielt Vestlandet, med tanke på landets nåværende økonomiske situasjon. Les mer

Nytt forslag til sirkulær økonomi

Europakommisjonen la 2. desember fram en pakke med forslag til ny sirkulær økonomi (se pressemelding). Les mer

Europakommisjonen lanserer høring om beskyttelse av geografiske betegnelser for ikke-landsbruksprodukter

Den 15. juli lanserte Europakommisjonen en høring om grønnboken om en mulig utvidelse av beskyttelsen av geografiske betegnelser til også å omfatte ikke-landsbruksprodukter.

Les mer

2014-01-28 epc-breakfast-policy-briefing-22

”Jobs and Growth: Supporting the European Recovery”

Vest-Norges Brusselkontor (VNB) var tilstede på European Policy Centre (EPC)s frokostmøte den 28. januar, hvor IMF direktøren Christine Lagarde lanserte IMFs bok ”Jobs and Growth: Supporting the European Recovery”. Den tyske finansministeren Wolfgang Schäuble og den spanske finans- og konkurranseministeren Luis de Guindos var også tilstede på lanseringen for å dele noen erfaringer fra sine respektive land i kjølvannet av finanskrisen som så vidt har begynt å slippe taket i eurosonen.

Les mer

Mener økt integrasjon er nøkkelen for å løse krisen i eurosonen

President i Den europeiske sentralbanken, Jean- Claude Trichet, mener veien for å løse eurosonens gjeldskrise går gjennom økt integrasjon av medlemslandenes økonomiske politikk.

Les mer

Enighet om EU-overvåking av nasjonale budsjetter

EUs finansministere kom i går til en bred enighet om prinsippet om at medlemslandene må legge frem sitt nasjonale budsjett for de andre EU-medlemmene før de vedtas i hjemlandet.

Les mer

Europakommisjonen la frem budsjettforslag for 2011

Tirsdag 27.april la Europakommisjonen frem budsjettforslaget for 2011. Det totale budsjettet er på 142,6 milliarder euro, en økning på nesten seks prosent sammenlignet med inneværende år.

Les mer