Støtte til oppstartsbedrifter for kvinnelige flyktninger

Prosjektet BSI_4Women skal med støtte fra Interreg Østersjøprogrammet hjelpe kvinnelige flyktninger med å starte egne bedrifter. Målet er å skape et godt økonomisk grunnlag for kvinnelige gründere og innovatører fra Ukraina. Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å kunne bygge seg et godt liv. Det er også av stor betydning for trivsel og helse i hverdagen.

© Denne artikkelen ble først publisert på Interreg.no og er skrevet av Liv Randi Lindseth.

Russlands militære invasjon av Ukraina har ikke bare forårsaket en tragisk humanitær krise. Den har også resultert i økonomiske ødeleggelser som vil påvirke territorier langt utenfor Ukrainas grenserI BSI-4Women skal offentlige aktører og bedrifts-støttetjenester arbeide sammen for å hjelpe kvinnelige flyktninger med å starte egne bedrifter og bli aktive borgere. Prosjektet skal utvikle verktøy som gjør det lettere for kvinnelige ukrainske flyktninger å starte opp bedrift i Norge.

Det er viktig for flyktninger å delta i arbeidslivet for å kunne bygge nye og gode liv. Ved å starte en bedrift, skaper man seg en egen arbeidsplass, noe som har stor påvirkning av den enkeltes trivsel og helse. Prosjektet har fått finansiell støtte fra Interreg Østersjøprogrammet.

Støtter kvinnelige entreprenører

Prosjektet skal skape et miljø for entreprenørskap for kvinnelige entreprenører som har flyktet fra Ukraina. Målet er å sikre flyktninger muligheter for langsiktig økonomisk støtte når de ønsker å starte opp egne bedrifter.

Prosjektet dekker hele Østersjøregionen. Det vil si Danmark, Sverige, Estland, Litauen, Latvia og Polen foruten Norge. Norsk prosjekteier er Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet skal hjelpe de kvinnelige entreprenørene med å bygge et internasjonalt nettverk seg imellom.

Prosjektleder Daniela Gundersen forteller at målet etter at prosjektet er slutt er å ha en «oppskrift» som kan tilpasses til andre migranter, uavhengig av nasjonalitet.

Jeg er utrolig glad for å være en del av BSI_4Women-prosjektet. Vi legger nå siste hånd på verket for et spennende inkubasjonsprogram som vil starte høsten 2024. Vårt arbeid inkluderer et tett samarbeid med både lokale aktører og internasjonale partnere, noe som virkelig inspirerer oss alle, sier prosjektleder Daniela Gundersen fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Spesielt ser vi frem til å hjelpe ukrainske migrantkvinner med å tilegne seg kunnskapen og ferdighetene de trenger for å starte egne bedrifter her i Norge. Detaljer kommer snart, så følg med for flere oppdateringer, avslutter Gundersen.

Daniela Gundersen, Møre og Romsdal fylkeskommune og prosjektleder for Interreg-prosjektet PROACTsme

Daniela Gundersen, Møre og Romsdal fylkeskommune og prosjektleder for Interreg-prosjektet BSI_4Women

 

Forebygger problemer knyttet til innvandring

Regionene i Østersjøområdet vil dra nytte av økt entreprenørskap og konkurransedyktige og kunnskapsbaserte transnasjonale økonomiske relasjoner. Alle landene i regionen og deres økonomier vil kunne dra nytte av denne måten å gi oppstartshjelp til sårbare grupper av flyktninger. Samtidig vil krigsinnvandrere bli støttet med profesjonell og langsiktig forretningsorientert hjelp. Dette vil kunne forebygge en rekke samfunnsmessige og innvandringsrelaterte problemer.

Internasjonal erfaringsutveksling fører til lokale tiltak

Prosjektet har, som første skritt, planlagt å bygge regionale nettverk, utvikle et entreprenørbasert verktøysett for flyktninger. Dette gjøres ved å opprette et inkubasjonsprogram og forberede konseptet for et transnasjonalt investeringsfond. Dette involverer samarbeid med ulike partnere, inkludert bedriftsstøtteorganisasjoner, utdannings- og treningsinstitusjoner, små og mellomstore bedrifter (SMB) og offentlige sektor.

Møre og Romsdal fylkeskommune har fått med seg flere lokale partnere for å bistå i arbeidet med å hjelpe kvinnelige flyktninger i gang med egne virksomheter. Sunndal Næringsselskap er en lokal partner i regionen. I tillegg til organisasjonene Protomore (Molde), Vindel AS (Kristiansund) og Nordveggen AS (Rauma kommune).

Ifølge Ane Wennevold, prosjektleder i Sunndal Næringsselskap, deltar de i dette prosjektet fordi Sunndal har en av de største konsentrasjonene av bosatte flyktninger, spesielt kvinnelige flyktninger fra Ukraina.

portrett av Ane Wennevold, prosjektleder i Sunndal Næringsselskap

Ane Wennevold, prosjektleder i Sunndal Næringsselskap. Foto: Stratego

Prosjektet svarer godt ut mange behov vi kjenner på i dag. Vi har allerede hatt mange Ukrainske kvinner med etablererideer innom våre kontor, så for vår del kan dette nesten ikke komme fort nok i gang.

Vi gleder oss veldig til å ta fatt på dette prosjektet og på den måten få økt kompetansen vår sammen, sier Ane Wennevold i Sunndal Næringsselskap.

 

Wennevold forteller at de i dag har tett kontakt med voksenopplæringen og ser at det er et stort behov og ønske om å få brukt kompetansen sin, stå på egne ben økonomisk og gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Mange ønsker å gjøre det gjennom å starte opp egen virksomhet.

Nettverk og økt kunnskap om norsk arbeidsliv og kultur blir viktige nøkler for å kunne lykkes.

Det vi håper å oppnå med prosjektet her i Sunndal, er å gi disse etablererne et solid fundament som vi senere kan vokse på både lokalt og i et større perspektiv. I tillegg ser vi frem til å få gode verktøy som vi kan bruke for fremtidens entreprenører, avslutter Ane Wennevold.

 

Følg prosjektet på Facebook.

 

Kontakt:

Daniela Gundersen

Møre og Romsdal Fylkeskommune

+47  942 40 330

daniela.gundersen@mrfylke.no

Prosjektleder for BSI_4Women

Ann Irene Sæternes

Østlandssamarbeidet

+47 95 83 27 58

annsa@afk.no

Koordinator for Interreg Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)