Europakommisjonens nye mobilitetspakke

Europakommisjonen har lansert fire forslag som skal bidra til å modernisere transportsystemet i Europa. Disse inkluderer blant annet revisjon av det europeiske transportnettet (TEN-T) og ITS-direktivet om intelligente transportsystemer. Satsingen er en del av EUs mobilitetsstrategi fra desember 2020, hvor det overordnede målet for transportsektoren er å redusere utslippene med 90% innen 2050.

Les mer

Foto hentet fra Aftenposten

Sogn og Fjordane blir verdensledende innenfor grønn skipsfart

Ekspressbåter mellom Bergen og Sogn og Nordfjord som i dag er blant klimaverstingene, skal bli grønne nå som Sogn og Fjordane i 2024 blir først i verden med å stille krav om utslippsfrie hurtigbåter.

Les mer

Diskuterte samferdsel i Brussel

Regionkontorene i Brussel blir regelmessig invitert til uformelle møter med statssekretærer, ministre og andre representanter for den norske sentraladministrasjonen når de har EU-relaterte møter i Brussel. Disse representantene er som oftest interessert i å få noe generell informasjon om vårt arbeid, og tillegg ber de også om å få høre litt om aktuelle saker på de politikkområdene som de selv dekker. Dette er en først og fremst en anledning til å peke på saker som har europeisk tilknytning og som vi som regionkontor er med på å overvåke for våre eiere. Det er også en fin anledning til å minne om saker som er aktuelle og der prosessene foregår på hjemmebane. Les mer

Les siste nytt om samferdsel

Blant sakene du kan lese om i den siste utgaven av Samferdselsnytt fra samferdselsråden ved Den norske EU-delegasjonen er at medlemslandenes transportministre er enige om grunnlaget for EUs maritime politikk fram mot 2018 og at landene er uenige om liberaliseringen av havnetjenester. Du kan også lese om prioriteringene på samferdselsområdet for det italienske formannskapet som tok over den halvårige posten 1. juli, der infrastrukturutbygging vil stå høyt på agendaen.

Les mer

En europeisk strategi for rene- og energieffektive kjøretøy – fokus på elektrisitet

EUs industriministre støtter Europakommisjonens strategi for rene og energieffektive kjøretøy. Dette ble klart etter at industriministrene møttes til Rådsmøte tirsdag 25. mai.

Les mer

Europas transportutslipp øker stadig

Drivhusgassutslipp fra Europas transportsektor fortsetter å øke, til tross for en stadig utvikling av renere kjøretøy, viser en ny rapport fra European Enviroment Agency (EEA).

Les mer

Åpning av markedet for kollektivtransport

Dette EU-direktivet, som har vært en del av EU-lovgivningen siden desember 2007, er implementert i norsk rett blant annet gjennom forskrift om endring i forskrift lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet.

Les mer

Nå kan man søke Marco Polo-støtte

Utlysningen for prosjektstøtte til EUs støtteordning for miljøvennlig godstransport, Marco Polo-programmet, er nå åpen. Søknadsfristen er i slutten av mai og norske bedrifter har mulighet til å søke.

Les mer

Gode resultater for Marco Polo-programmet

Marco Polo-programmet, EUs støtteordning for mer miljøvennlig godstransport, noterte en sterk økning i gode en prosjekter i 2009 sammenlignet med året før. Nå er prioriteringene for 2010 klare.

Les mer

EU-støtte til Sea-Cargo og Posten Norge

Rederiet Sea-Cargo AS med hovedkontor i Bergen og Posten Norge AS har blitt tildelt prosjektstøtte for mer miljøvennlig godstransport gjennom EUs Marco Polo-program.

Les mer