Diskuterte samferdsel i Brussel

Regionkontorene i Brussel blir regelmessig invitert til uformelle møter med statssekretærer, ministre og andre representanter for den norske sentraladministrasjonen når de har EU-relaterte møter i Brussel. Disse representantene er som oftest interessert i å få noe generell informasjon om vårt arbeid, og tillegg ber de også om å få høre litt om aktuelle saker på de politikkområdene som de selv dekker. Dette er en først og fremst en anledning til å peke på saker som har europeisk tilknytning og som vi som regionkontor er med på å overvåke for våre eiere. Det er også en fin anledning til å minne om saker som er aktuelle og der prosessene foregår på hjemmebane. Les mer

Les siste nytt om samferdsel

Blant sakene du kan lese om i den siste utgaven av Samferdselsnytt fra samferdselsråden ved Den norske EU-delegasjonen er at medlemslandenes transportministre er enige om grunnlaget for EUs maritime politikk fram mot 2018 og at landene er uenige om liberaliseringen av havnetjenester. Du kan også lese om prioriteringene på samferdselsområdet for det italienske formannskapet som tok over den halvårige posten 1. juli, der infrastrukturutbygging vil stå høyt på agendaen.

Les mer

En europeisk strategi for rene- og energieffektive kjøretøy – fokus på elektrisitet

EUs industriministre støtter Europakommisjonens strategi for rene og energieffektive kjøretøy. Dette ble klart etter at industriministrene møttes til Rådsmøte tirsdag 25. mai.

Les mer

Europas transportutslipp øker stadig

Drivhusgassutslipp fra Europas transportsektor fortsetter å øke, til tross for en stadig utvikling av renere kjøretøy, viser en ny rapport fra European Enviroment Agency (EEA).

Les mer

Åpning av markedet for kollektivtransport

Dette EU-direktivet, som har vært en del av EU-lovgivningen siden desember 2007, er implementert i norsk rett blant annet gjennom forskrift om endring i forskrift lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet.

Les mer

Nå kan man søke Marco Polo-støtte

Utlysningen for prosjektstøtte til EUs støtteordning for miljøvennlig godstransport, Marco Polo-programmet, er nå åpen. Søknadsfristen er i slutten av mai og norske bedrifter har mulighet til å søke.

Les mer

Gode resultater for Marco Polo-programmet

Marco Polo-programmet, EUs støtteordning for mer miljøvennlig godstransport, noterte en sterk økning i gode en prosjekter i 2009 sammenlignet med året før. Nå er prioriteringene for 2010 klare.

Les mer

EU-støtte til Sea-Cargo og Posten Norge

Rederiet Sea-Cargo AS med hovedkontor i Bergen og Posten Norge AS har blitt tildelt prosjektstøtte for mer miljøvennlig godstransport gjennom EUs Marco Polo-program.

Les mer

Framtidas transport. Grønne korridorer?

Europakommisjonen (KOM) arrangerte 9. desember en konferanse om grønne korridorer, et konsept som ble lansert  i EU´s handlingsplan for varetransportlogistikk fra 2007. Målet er å legge til rette for fraktkorridorer som benytter seg av avansert teknologi og ko-modalitet for å oppnå energieffektivisering og reduserte miljøkonsekvenser.

Les mer

Infrastruktur i Nord-Europa

EUs Northern Dimension (ND) policy, eller på norsk; Nordlig Dimensjon ble utarbeidet i 1999, med Island, Norge og Russland som partnere til EU. Målet med ND er å utarbeide et felles rammeverk for dialog og konkret samarbeid, styrke stabilitet og livskvalitet, intensivere økonomisk samarbeid, promotere økonomisk integrasjon, konkurransedyktighet og bærekraftig utvikling i Nord-Europa. (Europakommisjonen).

Senere har flere samarbeidspartnere og nye sektorer kommet til. ND; partnerskap for transport og logistikk ble bestemt etablert i oktober 2008. Under en konferanse i Napoli 21. og 22. oktober i år, under tittelen «The future of Trans-European Transport Networks: building bridges between Europe and its neighbours», lanserte Europakommisjonen et initiativ for å fremme transportforbindelser i Nord-Europa.

Les mer