Ny finansieringsguide for kulturlivet

CulturEU er en nettbasert veileder som gir oversikt over alle støtteordningene til de kulturelle og kreative sektorene. Guiden inkluderer 75 finansieringsmuligheter fra 21 EU-programmer, deriblant Kreativt Europa, Erasmus+ og Horisont Europa.

Les mer

EU med plan for grenseåpning og turistnæringen i Europa

Den siste tidens strenge reiserestriksjoner har ført til store problemer for turister og reiselivsbransjen. Nå strekker EU ut en hjelpende hånd. Les mer

Erasmus+: Aktiv Ungdom – Hordaland i toppen

Erasmus+: Aktiv Ungdom hadde i oktober sin siste søknadsrunde i 2019, og det er nå klart hvem som får støtte fra EU-programmet. Hordaland var blant fylkene som mottok mest midler til støtte.

Les mer

Europeisk Kulturarvår 2018

EU har vedtatt at 2018 blir vårt første europeiske år for kulturarv. Målet er at flere skal utforske Europas rike og mangfoldige kulturarv og verdsette dens verdi. Det vil legges vekt på hvordan kulturarven bygger sterkere samfunn, dens betydning for våre relasjoner med resten av verden og hva som kan gjøres for å beskytte den.

Les mer

Kulturforum med fokus på et inkluderende Europa

I løpet av to dager i forrige uke, den 19. og 20. april, ble endelig European Culture Forum arrangert. EUs store kulturkonferanse som holdes annethvert år skulle egentlig finne sted i november i fjor, men ble utsatt på grunn av terrortrusselen i Brussel som førte til mange avlyste arrangement før jul. Til tross for at konferansen hadde blitt komprimert inn på to fullpakkede dager – var det et interessant arrangement med mange kulturelle innslag de rundt 800 deltakerne fikk med seg i flotte lokaler på Flagey i Brussel. Det gjennomgående tema for konferansen var «Talent and creativity for a stronger and more inclusive Europe». Les mer

Søk midler til kulturprosjekter med fokus på integrering av flyktninger

Gjennom Kreativt Europa, EUs program for kulturelle og kreative sektorer i Europa, deles det nå ut midler til prosjekter som fokuserer på integrering av flyktninger.

Les mer

Reiseliv i fokus

Onsdag 16. desember ble den europeiske turismedagen arrangert i Brussel i regi av Europakommisjonen. Over 300 ulike aktører med tilknytning til turistnæringen deltok på konferansen som dreide seg om hvordan man på best mulig måte kan fremme Europa som et konkurransedyktig reisemål. Les mer

10549255 10152834493952209 1172306324443361724 o

Europa – en merkevare for reiselivet?

Den 1. desember 2014 arrangerte Europakommisjonen unionens årlige reiselivdag. Med et bredt spekter av deltagere, innleggsholdere og paneldebattanter tok arrangementet for seg mange viktige momenter vedrørende det europeiske reiselivet. Noen stikkord for dagen var merkevarebygging, digitalisering og transnasjonale partnerskap.

Les mer

Commission

EUs reiselivdag 2014

Tradisjon tro arrangerer EU den årlige reiselivdagen, denne gangen finner den sted mandag den 1. desember. Temaet for årets arrangement er fremtidsrettet. Hvordan kan digitaliseringen benyttes som et verktøy for turisme, og hvordan kan det blåse ny vind i seilene til Europa som destinasjon? Dette er noen av spørsmålene som vil diskuteres denne dagen i Brussel. 

Les mer

9-08-2

Bærekraftig og konkurransedyktig turisme i Europa

Den 17. mars 2015 er Brussel stedet å være for aktører som har turisme og reiseliv på agendaen. Europa er stadig innehaver av førsteplassen som destinasjon for turister, og det representerer 8.4 % av den europeiske BNP. Turisme sysselsetter om lag 5.2 % av arbeidskraften i Europa, men det er en negativ trend å spore. For å kartlegge utfordringene, samt legge strategien for veien videre, inviterer Public Policy Exchange den 17. mars til temadag i Brussel. 

Les mer