Europeiske kulturbyer 2009

Stavanger og Liverpool sin tid er omme, i 2009 er det Linz (Østerrike) og Vilnius (Litauen) som er utpekt til å være europeiske kulturhovedsteder. 

Siden 1985 har 39 europeiske byer blitt utpekt som kulturhovedsteder. Målsetningen er å vise frem Europas kulturrikdom og vise hvordan vår felles europeiske kulturarv knytter oss sammen. For å se programmet i Vilnius, se her. Også Linz har sitt program tilgjengelig på internett, og det finner du her.

ec illustrasjon

Mer tilgjengelig turisme i Europa


I forbindelse med European Tourism Day 4.desember, ble det holdt et todagers arrangement i Brussel med tittelen ”Accessible Tourism in Europe”. Konferansen inngikk som en del av Europakommisjonens EU Disability Strategy 2010-2020.

Les mer

9-08-2

Bærekraftig og konkurransedyktig turisme i Europa

Den 17. mars 2015 er Brussel stedet å være for aktører som har turisme og reiseliv på agendaen. Europa er stadig innehaver av førsteplassen som destinasjon for turister, og det representerer 8.4 % av den europeiske BNP. Turisme sysselsetter om lag 5.2 % av arbeidskraften i Europa, men det er en negativ trend å spore. For å kartlegge utfordringene, samt legge strategien for veien videre, inviterer Public Policy Exchange den 17. mars til temadag i Brussel. 

Les mer

Ny strategi for kyst- og havturisme

Kommisjonen har nylig lagt frem en ny strategi for å fremme kyst- og havturisme.

Les mer

Ønsker å kvalitetssikre turistnæringen i Europa

Kommisjonen la 20.02.2014 frem et forslag for å kvalitetssikre turistnæringen, dette for å sikre at turister innad i Unionen og fra tredjeland skal få valuta for pengene.

Les mer