Vest-Norges Brusselkontor skal vise hvilke muligheter europeisk samarbeid kan by på for våre medlemsorganisasjoner.

Vi tilbyr

  • informasjon om hvilke EU-programmer som er åpne for norsk deltakelse
  • generell informasjon om de ulike programmene og om prosjektdeltakelse
  • kompetanseheving for å øke bevissthet og kunnskap om hvilke muligheter som kan åpne seg for medlemsorganisasjonene gjennom europeisk samarbeid
  • veiledning til medlemmer når det gjelder å finne de riktige støtteordningene for den type aktivitet og tema de ønsker å arbeide med

Vi fokuserer spesielt på de prosjekttypene som kan være viktig i lokalsamfunnet – for eksempel innen ungdomsfeltet, utdanning og kultur. Støtte til regionale samarbeidsprosjekt er også viktig for regionen.

Vest-Norges Brusselkontor mottar jevnlig partnersøk innen ulike tema fra våre europeiske kollegaer, og vi sender gjerne ut partnersøk til potensielle europeiske samarbeidspartnere på oppdrag fra våre medlemmer.

Videre kan vi koordinere prosjektarbeid mellom medlemsorganisasjonene, nasjonale kontaktpunkt og andre eksperter. Våre lokaler i Brussel stilles også til disposisjon dersom det er behov for dette gjennom hele prosjektfasen i forbindelse med partnermøter og andre arrangement.

Vårt arbeid innen europeisk prosjektsamarbeid foregår basert på ønsker og behov fra medlemmene.

Europeisk samarbeid kan også foregå gjennom deltakelse i nettverksorganisasjoner og plattformer som representerer spesifikke interesser.