Credits: Sverre Hjørnevik/Fjord Norge AS

Foto: Sverre Hjørnevik/Fjord Norge AS

Vest-Norges Brusselkontor skal

  • Synliggjøre regionen som samarbeidspartner for andre europeiske regioner
  • Være lyttepost/døråpner mot institusjonene i EU/EØS
  • Formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS av særlig interesse for Vest-Norge
  • Identifisere EU/EØS-program/prosjekter av interesse for Vest-Norge.

Vest-Norges Brusselkontors målgrupper er

  • Offentlig sektor
  • Næringsliv
  • Forskning og utvikling
  • Kultur

Vi tilbyr våre medlemmer følgende tjenester:

Informasjon

Gjennom vårt nærvær i Brussel fanger vi opp informasjon som vi deler med regionen. Hver måned sender VNB ut nyhetsbrevet ”Brusselnytt” som gjør det enkelt å holde deg oppdatert på utviklingen i EU/EØS, med et særlig blikk på tema som er viktige og av interesse for vår region. Du kan melde deg på som mottaker av nyhetsbrevet nederst på VNBs hjemmeside. VNB svarer også på et vidt spekter av EU-relaterte henvendelser fra våre medlemmer.

Kompetansebygging

Høy kompetanse på EU/EØS-spørsmål er viktig for utviklingen av vår region. Derfor arrangerer VNB spesialtilpassede studiebesøk for grupper fra regionen som kommer til Brussel. Ta kontakt med kontoret og oppgi hvilke preferanser dere har for besøket for å få hjelp til å sette opp et faglig program. VNB holder også en rekke foredrag og seminarer i både Brussel og i Norge, og kommer gjerne på besøk til medlemmene.

Prosjektkunnskap

VNB arbeider for å synliggjøre mulighetene som finnes for regionen i EU-finansierte programmer. VNB ønsker at vestnorske aktører skal få nødvendig kunnskap for å kunne delta i europeiske prosjekter som kan bidra til å utvikle lokalsamfunnet. VNB veileder sine medlemmer når det gjelder å finne de riktige støtteordningene for den type aktivitet og tema som de ønsker å jobbe med. VNB fokuserer spesielt på de prosjektene som kan være viktig for lokalsamfunnet og lokal utvikling, innen tema som spenner fra ungdom, utdanning og kultur til fornybar energi.

Nettverk

VNB legger til rette for kontakt  med EU-institusjoner og andre organisasjoner som aktører i regionen ønsker å møte. Vi samarbeider også tett med internasjonale og norske nettverk i Brussel der vi fremmer regionens synspunkter og interesser. Nettverkene er også svært viktige når det gjelder utveksling av erfaringer og gode løsninger mellom regioner.