Credits: Sverre Hjørnevik/Fjord Norge AS

Foto: Sverre Hjørnevik/Fjord Norge AS

Vest-Norges Brusselkontor skal

  • Synliggjøre regionen som samarbeidspartner for andre europeiske regioner
  • Være lyttepost/døråpner mot institusjonene i EU/EØS
  • Formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS av særlig interesse for Vest-Norge
  • Identifisere EU/EØS-program/prosjekter av interesse for Vest-Norge.

Vest-Norges Brusselkontors målgrupper er

  • Offentlig sektor
  • Næringsliv
  • Forskning og utvikling
  • Kultur

Vi tilbyr våre medlemmer følgende tjenester:

Informasjon

Gjennom vårt nærvær i Brussel fanger vi opp informasjon som vi deler med regionen. Vi sender ut vårt nyhetsbrev ”Brusselnytt” som gjør det enklere for deg å holde deg oppdatert på utviklingen i EU/EØS, med et særlig blikk på tema som er viktige og av interesse for vår region. Du kan melde deg på som mottaker av nyhetsbrevet nederst på siden. VNB har ekstra fokus på energifeltet, spesielt fornybar energi, og sender ut et eget energinyhetsbrev til sine medlemmer.  VNB svarer også på et vidt spekter av EU-relaterte spørsmål fra våre medlemmer.

Kompetansebygging

Høy kompetanse på EU/EØS-spørsmål er viktig for utviklingen av vår region. Derfor arrangerer vi spesialtilpassede studiebesøk for grupper fra regionen som kommer til Brussel. Ta kontakt med oss og oppgi hvilke preferanser dere har for besøket, og vi vil sette opp et faglig program. Vi holder også foredrag og seminarer i Norge, og kommer gjerne på besøk til dere.

Prosjektkunnskap

VNB arbeider for å synliggjøre mulighetene som finnes for regionen i EU-finansierte programmer. Vi ønsker at vestnorske aktører skal få nødvendig kunnskap for å kunne delta i europeiske prosjekter som kan tilfredsstille lokale behov. Vi veileder medlemmer når det gjelder å finne de riktige støtteordningene for den type aktivitet og tema som de ønsker å jobbe med. Vi fokuserer spesielt på de prosjektene som kan være viktig for lokalsamfunnet og lokal utvikling, innen tema som spenner fra ungdom, utdanning og kultur til fornybar energi.

Nettverk

VNB legger til rette for kontakt/møter med EU-institusjoner og andre organisasjoner som aktører i regionen ønsker å møte. Vi samarbeider også tett med internasjonale og norske nettverk i Brussel der vi fremmer regionens synspunkter og interesser. Nettverkene er også svært viktige når det gjelder utveksling av erfaringer og gode løsninger mellom regioner.