Nettverksorganisasjoner

Her finner du eksempler på nettverksorganisasjoner hvor våre medlemmer deltar. I de fleste organisasjonene er det medlemmene selv som har hovedansvaret for deltakelsen, men ved behov deltar gjerne Vest-Norges Brusselkontor på vegne av eller sammen med medlemmene i de ulike fora. Det er Vest-Norges Brusselkontor som står som medlem i det europeiske nettverket for forskning og innovasjon, ERRIN, og våre medlemmer har tilgang til nettverket gjennom kontoret.

Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)

Nordsjøkommisjonen (en av CPMRs geografiske underkommisjoner)

Euromontana

EUROCITIES

ERRIN