Vest-Norges Brusselkontor (VNB) er ett av seks norske regionkontor i Brussel, og har siden det ble opprettet i 2003, fungert som et bindeledd mellom regionale aktører i Vest-Norge og EU. VNBs formål er å fremme medlemmenes felles samfunnsinteresser, som FoU, næring, kultur og andre offentlige interesser, samt synliggjøre vest-norske aktører som interessante samarbeidspartnere for andre regioner i Europa. I tillegg formidler vi informasjon om politikkutvikling i EU som er av spesifikk relevans for vår region, blant annet gjennom vårt månedlige nyhetsbrev «Brusselnytt».

Foreningen Vest-Norges Brusselkontor (Foreningen VNB) eier Vest-Norges Brusselkontor AS (VNB AS), som står for den daglige driften. Foreningen VNB har kun offentlige aktører som medlemmer. Vi har p.t. 17 medlemmer, hvorav 14 kommuner, to fylkeskommuner og en utdanningsinstitusjon: Austevoll, Austrheim, Bergen, Eidfjord, Fedje, Høyanger, Kinn, Kvam, Sogndal, Sunnfjord, Stranda, Voss, Øygarden, Ålesund, Vestland fylke, Møre og Romsdal fylke og Høgskulen på Vestlandet.

Vi holder til i Norges Hus sammen med blant annet EU-delegasjonen og den norske ambassaden til Belgia, midt i hjertet av EU-kvartalet i Brussel. Fra flyplassen tar det ca. 30-45 min. med drosje. Du kan også ta tog fra flyplassen til Schuman. Dersom du tar metroen fra sentrum går du av ved stasjon Schuman, som tar ca. 7 min.

Adresse: Rue Archimède 17, B-1000 Brussel.