Partnersøk

Vest-Norges Brusselkontor mottar jevnlig partnersøk fra vårt europeiske nettverk. Aktuelle partnersøk for våre medlemmer vil legges ut fortløpende på denne siden.

Ønsker du mer informasjon om et partnersøk kan du ta kontakt med oss på post@west-norway.no.

Interreg Europe-prosjekt: økt konkurransekraft for SMB’er

Lodzkie-regionens regionkontor i Brussel og universitetet i Lodz i Polen søker etter partnere til et Interreg Europe-prosjekt. Hensikten med prosjektet er å forbedre implementering av regionalpolitikk som støtter konkurransekraften til små og mellomstore bedrifter (SMB). Dette vil de gjøre gjennom å øke bedriftenes tilgang til ekstern kapital for å kunne gjennomføre investeringer rettet mot å styrke bedriftene, og for å lansere innovative produkter og tjenester. Målet er å øke konkurransekraften til SMB’ene i møte med økende økonomisk globalisering og internasjonalisering av deres aktiviteter.

Utlysningen med frist 30. juni finner du her, og interesserte oppfordres til å ta kontakt så raskt som mulig.

Søker partnere til smartby-prosjekt

Metapolis, en SMB fra Bordeaux i Frankrike, ønsker å bli med i et konsortium innen utlysningen for smarte byer og samfunn i Horisont 2020. De fokuserer på:

– støtte i utformingen av veikart for smarte byer og samfunn

– fremme bruk av datastandarder for å bidra til utviklingen av nye urbane tjenester

– utvikle samarbeidsmåter for en smart og åpen dataplattform for byer og bedrifter

Ta gjerne kontakt så raskt som mulig dersom du er interessert I å vite mer om dette partnersøket.

Søker leder til prosjekt innenfor Kreativt Europa

Magma UNESCO Global Geopark søker en sterk prosjektleder til å lede Kreativt Europa-prosjektet AD-MIRA. Konsortiumet består av åtte partnere fra Norge, Italia, Spania, Tyskland, Tsjekkia og Romania.

AD-MIRA-prosjektet har til hensikt å tilgjengeliggjøre verdensarvsteder for et større publikum, særlig de med bevegelsesbegrensninger. Magma UNESCO Global Geopark ønsker å oppnå dette ved å utvikle digitale modeller med fokus på oppdagelsen av europeiske verdensarvsteder gjennom esklusivt digitalt innhold tilpasset teknologisk innovative løsninger.