Partnersøk

Vest-Norges Brusselkontor mottar jevnlig partnersøk fra vårt europeiske nettverk. Aktuelle partnersøk for våre medlemmer vil legges ut fortløpende på denne siden.

Ønsker du mer informasjon om et partnersøk kan du ta kontakt med oss på post@west-norway.no.

Aalborg municipality (secondary school) is looking for partners for mobility exchanges (KA1). The deadline for Expression of Interest is 04/05/2021 – 12:00.

Aalborg municipality (third largest in Denmark) is looking for highly qualified primary and lower secondary schools willing to host a smaller group for job shadowing and best practice learning and reflections/talks concerning subjects, pedagogy, and didactics development within:

 • STEM
 • Outdoor teaching
 • Arts

Their aim is to achieve more qualified teaching and learning within these three topics for the age groups 6-16 years old. They would like to expand the amount of outdoor teaching, STEM and Arts on all schools as elements to give priority whenever possible. They also aim to develop all teachers’ didactic competences within these three topics.

They would be honored if you would open your institution once again and welcome a little group of Danish school representatives and even a few students. If you have any recommendations for other institutions to visit, they will appreciate to receive any information.

Facts

 • When: 2-3 days pr. group next school year 2021-2022
 • How many: 2-10 teachers/principals pr. group.
 • Age: 6-16 years olds

We expect

 • A three day lesson plan / program taking us through a variety of job shadowing + skills development within the theme
 • A contact person
 • A video meeting ahead of time

We appreciate

 • Any cultural guidance
 • A visit to a private home
 • A chance to tell your students about Denmark
 • Lunch possibility

If you would like to invite us for a visit and hopefully a further collaboration in a partnership or through Erasmus+ or eTwinning, we would very much like to hear from you. Of course, we would like to host you as well.

We have a deadline on May 11th. Please answer these questions by May 4th if you would like us to come next school year 2021-2022. We will make sure to cover any expenses you have due to our stay. We will contact you later in order to plan all details. Please, we will be happy to answer any questions

Project Budget:
We will make sure to cover any expenses you have due to our stay

Contact person:

Ann Katrine Rannested
Aksr-skole@aalborg.dk

SOSU (health sector VET) in Denmark is looking for partners for mobility exchanges (KA1). The deadline for Expression of Interest is 05/05/2021.

SOSU Nord works with internationalization, including international exchange of students and staff. Until now, they have primarily worked with foreign partners in the somatic field and the pedagogical field.

They now want to focus on the psychiatric area, which is a central part of the Danish education for Social and Health Assistants. They therefore want a partner school in Sweden, Norway or Swedish-speaking Finland, with which they can exchange knowledge and experience as well as collaborate on sending employees and students on exchanges, job shadowing and internships.

The focus of the partnership is psychiatric nursing and rehabilitation in the cohesive health care system.

SOSU Nord is engaged in internationalization, e.g. international exchange of both employees and students. So far, they have primarily engaged in international partnerships in the somatic field and in the pedagogical field.

However, they now wish to focus on the psychiatric field, as this is an essential part of the education to become Social- and Healthcare Assistant. They are thus searching for a partner school in Sweden, Norway or Swedish speaking Finland to exchange knowledge, experience and best practice and with whom we can collaborate to send employees and students to do job shadowing and work placement.

Focus on the partnership will be Psychiatric nursing and rehabilitation in the coherent healthcare system.

Furthermore are they searching for VET partners within the following
educations: Social- and Healthcare Helper, Social- and Healthcare Assistant, Pedagogic Assistant.

they wish to collaborate on exchange of best practice, job shadowing, work placement. Both staff and employee mobilities.

Contact person:

Jacob Munch Jensen

jmj@ndeu.dk

A French region is looking for partners for an Erasmus+ KA2 project for good practises related to autisme

The French Departmental Council of Gironde (Nouvelle-Aquitaine) is still looking for partners in Europe to apply as leader for the Erasmus+ call for proposals “Key action 2 – Strategic partnership in the exchange of good practices”. The call is open until the 21 March 2019.

In the framework of its disability policy, the Gironde Departmental Council is seeking to advance, exchange and renew its practices regarding to autism. The general objective of the project will be to exchange good practices related to autism and to focus on detection, diagnosis, treatment and awareness.

The Gironde Departmental Council is looking for 1 to 2 partners in Europe, such as local authorities, parents’ groups and professional organisations, foundations, etc.

The contact person in the Gironde Departmental Council for the project is Ms. Marie Talédec, Europe and International Unit m.taledec@gironde.fr

Erasmus+: Austevoll municipality is seeking partners for new project on microplastic

The water currents around Austevoll municipality in Norway, makes the municipality a receiver of high amounts of plastic and microplastic. Austevoll, which is an island community, has a long tradition of fish industry, and is facing the issue of plastic becoming a potential threat to the industry. This challenge is not an isolated environmental issue, but also a threat against human health, food security and the quality of the ocean.

The department of culture and industry in Austevoll municipality, wish to create a mobility engagement in Brussels, with the purpose of identifying potential partners in a future project on microplastic, which will be completed in cooperation with Hordaland County Council, Austevoll high school and Austevoll vocational school.

Austevoll aims to come to Brussels in April 2018.

Please contact us for further information.

Erasmus+: Partnere søkes til utvekslingsprosjekt for elever i yrkesfaglig opplæring

Den yrkesfaglige videregående skolen Haute Follis i Nord-Vest Frankrike søker partnere til utvekslingsprosjekt i Erasmus+.

Haute Follis har gjennom flere år samarbeidet med skoler fra ulike land om utplassering for elever i yrkesfaglig retning og søker etter følgende partnere:

 • Skoler, organisasjoner, samfunn og byer som ønsker utvekslingsavtaler og nettverksbygging
 • Elever i alderen 17-18 år innenfor ledelse og administrasjon og maskinteknikk
 • Elever i alderen 16-17 år innenfor helse og sosial og hotell-, restaurant, og catering service

Lengde på utvekslingsopphold: 3-4 måneder.

Søknadsfrist: Februar 2018.

Send oss gjerne en mail for mer informasjon.

Erasmus+: Partnere søkes til ‘Teachers and Trainers of Tomorrow’

Det organiseres en workshop i regi av ERRIN den 30. oktober 2017. 13 organisasjoner søker europeiske partnere til innovative prosjekt på ferdigheter til de kommende utlysningene Key Action 2 Strategic Partnership (KA2) og Key Action 3 Policy calls. Prosjektene som omfattes av disse utlysningene har følgende mål:

– danne kunnskapsallianser mellom høyere utdanning og bedrifter
– kapasitetsbygging for ungdom
– kapasitetsbygging for høyere utdanning

Er du interessert i å delta på workshopen må du velge ut maks 2 av prosjektene og søke innen 22. oktober. Link til de ulike prosjektene finner du her.

Kreativt Europa: Partnere søkes til utforming av interaktiv prototype

Den kulturelle assosiasjonen “L’Abbaye aux Dames, la cité musicale” fra regionen Nouvelle-Aquitaine (Frankrike), søker partnere til prosjektet «MUSICAVENTURE». Prosjektet har som mål:

– Å skape større bevissthet rundt kulturarv
– Å fremme tilgangen til kulturarv gjennom tilpasset historiefortelling og innovative digitale teknologier

Det søkes partnere som arbeider innenfor feltene:

– Forskningslaboratorier i neurovitenskap innenfor musikk og akustikk
– Kreative virksomheter innenfor digitale musikkapplikasjoner

Fristen for å delta i dette prosjektet er oktober 2017. Send oss gjerne en mail for mer informasjon eller ønske om å ta del i prosjektet. Link til Kreativt Europa finner du her.

Søker partnere til smartby-prosjekt

Metapolis, en SMB fra Bordeaux i Frankrike, ønsker å bli med i et konsortium innen utlysningen for smarte byer og samfunn i Horisont 2020. De fokuserer på:

– støtte i utformingen av veikart for smarte byer og samfunn

– fremme bruk av datastandarder for å bidra til utviklingen av nye urbane tjenester

– utvikle samarbeidsmåter for en smart og åpen dataplattform for byer og bedrifter

Ta gjerne kontakt så raskt som mulig dersom du er interessert I å vite mer om dette partnersøket.