European Commission, 2021

Ambisiøse klimamål i EUs «fit for 55»

Europakommisjonen har lansert den omdiskuterte «Fit for 55»-pakken. Den inneholder en rekke lovforslag som skal hjelpe EU med å nå målet om minst…
European Union, 2020

EU med ny plan for distrikta

Europakommisjonen har lansert ein langsiktig visjon for distriktsområda. Den skal fremje utviklinga av robuste, samankopla og velståande distriktssamfunn. Gjennomsnittsalderen…
Statsministerens kontor

Kommuner og fylker må bidra for å nå ambisiøse mål for programdeltakelse 

30% større deltakelse i Horisont Europa og 30 0000 utvekslingsstudenter. Dette er blant målene i regjeringens nye strategier for norsk deltakelse i Horisont…
©Government Communication Office

Slovenia skal løfte EU over kneika

Slovenia tar over det roterande formannskapet i Rådet frå 1. juli. Landet er sist ut i den 18-månader lange formannskapstrioen saman med Tyskland og…
European Commission 2021

EU med nye retningslinjer for bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur

Kommisjonen har vedtatt nye retningslinjer for bærekraftig og konkurransedyktig havbruk. Retningslinjene skisserer en felles visjon for akvakultur, der…
European Commission 2021

Hvordan kan den blå økonomien bidra til måloppnåelse i Green Deal?

Den blå økonomien vil være en viktig brikke når EU skal sikre en inkluderende og grønn gjenreising av økonomien etter pandemien. Europakommisjonen…

Kommende aktiviteter

X
X