Nye ansikt på Vest-Norges Brusselkontor

To nye kolleger var på plass på VNB 1. februar. Vår nye europarådgiver Jorunn Kristina Skodje og Per Bakke Ingebrigtsen som er studentpraktikant hos…

Nytt fond for regionalt samarbeid

EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein lanserte onsdag 24. januar, et nytt EØS-fond for regionalt samarbeid. For å få tildelt midler fra det nye…

Ny EU-strategi for håndtering av plast

Europakommisjonen vedtok denne uken den første plaststrategien i EUs historie, som tiltak for å redusere den økende forurensningen forårsaket av plast…

Progresjon i brexit-forhandlingene

Under EUs toppmøte den 15. desember ble det gitt grønt lys fra medlemsstatene i EU til at brexit-forhandlingene nå beveger seg over i fase to. Dette…

Kommende aktiviteter

februar

20febHele dagenHaramskonferansen 2018

mars

5mar - 8mar 500:00mar 8Studiebesøk fra Haram VGS

8mar11:00- 13:00Informasjonsmøte om EØS-midlene i Molde

10mar - 11Hele dagenGlobale Trender - Utdanning 2030

13mar10:00- 19:00Informasjonsmøte om Erasmus+