Horisont Europa

Rekordmykje finansiering til forsking og utdanning

I kjølvatnet av det nye langtidsbudsjettet til EU kjem forslaga til budsjett for den komande programperioden. I Kommisjonens forslag har dei nye programma…
© European Union, 2018

Samhørighetspolitikken 2021-2027: Innovasjon og grønn omstilling

De ulike budsjettforslagene rulles i disse dager ut én etter én. Mandag 28. mai la Europakommisjonen frem direktiv for å redusere miljøeffekten av…

Østerrike klar til å sette dagsorden for det neste halvåret

Brexit, sikkerhet, og det nye langtidsbudsjettet vil bli de tre viktigste prioriteringene når Østerrike til sommeren tar over formannskapet i Rådet…

Skoleledere hentet informasjon og inspirasjon fra Europa

VNB tok 18.-20. april imot 45 skoleledere og ansatte i opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune. Programmet for studieoppholdet var utviklet i tett…

Kommende aktiviteter

juni

5jun - 5juljun 510:00jul 5Forskningsrådet: Åpen dag for næringslivet – Ålesund

29jun09:00- 11:00ERRIN Tourism Working Group meeting: Innovative business models for smart destinations

juli

5jun - 5juljun 510:00jul 5Forskningsrådet: Åpen dag for næringslivet – Ålesund