Foto: Sverre Hjørnevik / Fjord Norge AS Foto: Fjell kommune

Ny EU-strategi for bedre klimatilpasning

EU-kommisjonens nye strategi for klimatilpasning skal gjøre Europa bedre rustet til å håndtere de uunngåelige effektene av klimaendringene.   Hyppigere…
European Commission

Utfordringer og muligheter med en aldrende befolkning

Antallet personer med behov for langtidspleie forventes å stige fra 19,5 millioner i 2016 til 23 millioner i 2030 og 30 millioner i 2050. Europakommisjonen…

Grønn, digital og inkluderende omstilling under EUs regionuke

European Week of Regions and Cities (EWRC) finner sted digitalt 11.-14. oktober, men med forehold om at det kan bli en hybrid versjon. Den overordnede…

Vår nye Europarådgjevar er på plass

Den 1. februar byrja Anna Lygre Solvang som ny Europarådgjevar hos Vest-Norges Brusselkontor. Ho tar over stillinga til Jorunn Kristina Skodje. Anna er…
Carlos Costa / EC - Audiovisual Service

Et rettferdig og sosialt Europa under det portugisiske formannskapet

Portugal tok for fjerde gang over Rådets roterende formannskap 1. januar, og vil videreføre det tyske formannskapets arbeid med å styre EU ut av koronakisen.…

Tre innhaldsrike år i Brussel

Etter tre år i Brussel takkar vår dyktige Europarådgivar Jorunn Skodje for seg. Her kan du lese hennar tankar om tida ved Vest-Norges Brusselkontor…

Kommende aktiviteter

X
X