Høyanger er en kommune og tettsted i Sogn og Fjordane, og har omkring 4200 innbyggere.

Høyanger har en spennende historie som inkluderer fossespekulanter, visjonære industrifolk og sterke politiske spenninger mellom bondesamfunn og radikale innflyttere. I dag er kommunen stort sett bygd opp rundt aluminiumsindustri, og store arbeidsgivere er Hydro Aluminium, Fundo AS og Kværner-konsernet. Ved siden av aluminiumsindustrien, en del småindustri, detaljhandel og servicenæringer, er jordbruk den viktigste næringen i bygdene langs fjorden.

Høyanger er for tiden inne i en omstillingsprosess. Dette skjedde i forbindelse med at Hydro Aluminium i 2004 valgte å legge ned den gamle og forurensende delen av aluminiumsproduksjonen ved aluminiumsverket i bygden. Nedleggingen av den gamle delen ble fullført i 2007, mens den moderne aluminiumsproduksjonen har holdt frem, og er i dag et av de mest effektive aluminiumsverkene i Europa.

Naturen som omkranser kommunen er dramatisk og vakker, og National Geographic kåret i 2007 Høyanger til den beste verdensarv destinasjonen.

Se denne filmen om Høyanger, utviklet av Høyanger Næringsutvikling AS.

Mer informasjon på kommunens hjemmeside.

Våre medlemmer