Sogndal

Fra 1. januar 2020 ble kommunene Balestrand, Leikanger og Sogndal slått sammen til Sogndal kommune. Kommunen har 11.712 innbyggere og er den tolvte største kommunen i Vestland fylke etter folketall. Sogndal har hatt en sterk vekst i folketallet de siste årene.

Sogndal kommune er regionsenteret i Sogn. Kommunesenteret er tettstedet Sogndal, som skal være motor for utviklingen både for kommunen og regionen. Leikanger er administrasjonsstedet i kommunen. Politisk og administrativ ledelse er lokalisert her. Leikanger er vertsted for fylkeskommunen, fylkesmann og andre statlige etater. Leikanger og Sogndal har over lang tid etablert sterke fagmiljø innen offentlig forvaltning og utdanning. Kommunen er vertskap for to videregående skoler og Campus for Høgskolen på Vestlandet.

Balestrand blir satset på som lokalsenter i den vestlige delen av kommunen. Kommunen har store fortrinn med den flotte naturen. Balestrand er også et internasjonalt anerkjent turistmål. Sogndal har etablert seg som et viktig destinasjonsmål for aktivitetsbasert reiseliv.

Kommunen har høy næringsvariasjon og driver et offensivt næringsarbeid. Næringsarbeidet bygger på de lokale og regionale fortrinnene som kommunen har. Kommunen skal videreutvikle satsingen på reiseliv i Balestrand, Fjærland og Sogndalsdalen. Kommunen har et stort mangfold av frivillige lag og organisasjoner, og et rikt tilbud innen idrett- og kultur.

Les mer hos Sogndal kommune

Våre medlemmer