Fedje (uttales Feie) er en øykommune nord i Hordaland og Noregs vestligste kommune. Kommunen består av ei hovedøy (Fedje) og over 100 småøyer og holmer som til sammen bare utgjør til sammen 9,4 km2. Kommunen har ikke brotilknytning til fastlandet, så de 600 innbyggerne er avhengig av ferge for å komme seg dit.

Hovednæringen har historisk sett vært fiskeri, men i dag er næringsveiene på Fedje varierte og omfatter blant annet Feie Røykeri AS, Fedje Mekaniske Industrier, Fedje Sikkerhetssenter, i tillegg til Fedje Trafikksentral og losstasjonen. Dessuten har kommunen fremdeles en hvalkonsesjon, noe som er med å sette et eksotisk preg på staden i fangstsesongen.  Også reiseliv bidrar til noe av næringslivet i Fedje.

Naturen på Fedje kjennetegnes av lite skog og forblåst landskap, men har en innholdsrik historie, med spor av jordbruksøkonomi frå 4000 år tilbake hvor man endret landskapet frå lauvskog til lynghei og menneskeskapt myr. Utenfor Fedje ligger en sunket tysk ubåt, «U 864» fra andre verdenskrig.

Se Fedjes hjemmeside for mer informasjon.

Våre medlemmer