Sunnfjord kommune

Sunnfjord er en kommune i Vestland fylke som ble opprettet 1. januar 2020 da kommunene Førde, Jølster, Gaular og Naustdal ble slått sammen. Disse kommunene var fire av de daværende sju kommunene som regnes til distriktet Sunnfjord, mens de tre kommunene som ikke inngår i den nye storkommunen, er Aksvoll, Fjaler, Flora og (delvis) Bremanger.

Sunnfjord kommune grenser til Kinn og Gloppen i nord, Stryn og Luster i øst, Sogndal i sørøst, Høyanger og Hyllestad i sør og Aksvoll i vest. Kommunen har et areal på 2208 kvadratkilometer. Det er om lag 22.000 innbyggere i kommunen.

Kommunesenteret er Førde, som også er den eneste byen i Sunnfjord kommune. Kommunen kan by på alt fra organiserte aktiviteter i urørt natur, til nasjonale og særskilte kulturopplevelser på kunstmuseum. Terrenget i Sunnfjord faller mot kysten i vest. Bratte, trange dalfører vider seg ut vestover til brede, fruktbare dalbotner.

Les mer hos Sunnfjord kommune

Våre medlemmer