Stranda er en kommune i Møre og Romsdal fylke, på Sunnmøre.

Kommunen omfatter områdene omkring de indre delene av Storfjorden, Sunnylvsfjorden og Geirangerfjorden. Stranda ble opprettet som kommune ved etableringen av det lokale selvstyret. kommunen ble i 1892 delt ved utskilling av Stordal; etter denne delingen utgjorde Stranda 276 kvadrat kilometer. Stranda fikk nåværende grenser i 1965 ved en sammenslåing med Sunnylven. Idag har kommunen et areal på 845 kvadratkilometer og et innbyggertall på om lag 4.500. Det administrative senteret i kommunen er tettstedet Stranda.

Kommunen er preget av et alpint landskap. Det høyeste fjellet er Blåfjellet som ruver 1775 meter over havet. Geirangerfjorden er en verdenskjent turistattraksjon som i 2005 ble oppført på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Lavere land finnes også i kommunen, i trange daler ved bunnen av fjordene og i Strandadalen. 70 prosent av det totale arealet i kommunen ligger over 600 meter over havet. Rundt 78 prosent av bosetningen i Stranda er konsentrert rundt administrasjonssenteret Stranda og i Strandadalen utenfor.

Stranda har størst saue- og geitehold blant kommunene på Sunnmøre. I de lune stedene ved fjorden dyrkes det også frukt.  Til tross for dette så er Stranda først og fremst en industrikommune, i 2014 var 34 prosent av kommunens arbeidsplasser i industri. Tallet er enda høyere om en inkluderer bygge- og anleggsvirksomhet/ kraft- og vannforsyning. Viktigste bransje etter sysselsetting er imidlertid næringsmiddelindustri, hvor Stabburet Stranda (pizza) og Grilstad AS avd Stranda står for 71 prosent av de sysselsatte i  industrien (per 2018).

Les mer hos Stranda Kommune

Våre medlemmer