European Week of Regions and Cities 2016, Belgium – Brussels – October 2016 © EU/UE

European Week of Regions and Cities(EWRC), tidligere kjent som Open Days, er det største arrangement i EU-regi. Arrangementet finner sted i Brussel hver høst og har rundt 5000 deltakere. Dette er EUs årlige møteplass for regional utvikling og arrangeres av Regionkomitéen (CoR), Europakommisjonens direktorat for regionalpolitikk (DG Regio), i tillegg til regionale partnere. I løpet av denne høstuken finner rundt flere hundre seminarer sted rundt omkring i byen. Vest-Norges Brusselkontor har vært en aktiv medarrangør helt siden 2005, og har sammen med europeiske samarbeidspartnere hvert år organisert et seminar som en del av det offisielle EWRC-programmet. Gjennom EWRC har VNB blant annet markedsført Vest-Norges kompetanse innen det marine og maritime felt, offentlig-privat partnerskap, bærekraftig ressursbruk og miljøteknologi.

Det finnes ulike løsninger på felles problemstillinger, og like problemstillinger oppstår på tvers av regions- og landegrenser. EWRC er en god arena for å møte aktører som har gode erfaringer som andre kan dra nytte og kunnskap fra.

EWRC/Open Days har opp gjennom årene blitt et av nøkkelarrangementene innenfor EUs arbeid med regionalpolitikk. VNB tar hver høst imot tilreisende vestlendinger som deltar på konferansen, og har et tilpasset program for sine medlemmer. Dette inneholder blant annet en innføringsdag i sentrale tema. I anledning EWRC har det også flere ganger blitt arrangert lokale arrangement i regionene, i samarbeid med lokale aktører.

Her kan du lese mer om European Week of Regions And Cities.

Les også om tidligere års arrangement på våre hjemmesider:

2019, 2018, 20172016, 2015, 2014, 2013, 2012