European Week of Regions and Cities (EWRC), tidligere kjent som Open Days, er EUs årlige møteplass for regional utvikling. Regionuken samler politikere, beslutningstakere, eksperter og andre interessenter, og har blitt en av de viktigste nettverks- og kommunikasjonsplattformene for europeiske regioner.  

Vest-Norges Brusselkontor har vært en aktiv medarrangør i EWRC helt siden 2005, og vi har sammen med europeiske samarbeidspartnere hvert år organisert et seminar som en del av det offisielle EWRC-programmet. Mange vestlendinger tar også turen til Brussel under regionuken, og vi tilbyr et tilpasset program for våre medlemmer. Dette inkluderer et fast introduksjonsseminar, som vi arrangerer sammen med de andre norske regionkontorene i Brussel. 

I 2020 ble EWRC heldigitalt grunnet Covid-19. VNB arrangerte en workshop sammen med deler av vårt faste partnerskap, bestående av Normandie, Trøndelags Europakontor og Warmia Mazury. Tittelen på workshopen var «How can regions and cities deliver the European Green Deal», og opptaket er tilgjengelig her.  

Årets versjon blir også heldigital, og finner sted 11.-14. oktober. Den overordnede tittelen er «Together for a recovery», som bærer preg av den spesielle tiden vi er inne i. I tillegg er det fire hovedtemaer som samsvarer godt med Green Deal: grønn omstilling, samhørighet, digital omstilling og innbyggerengasjement. VNB skal arrangere en workshop om det nye Nordsjøprogrammet sammen med Trøndelag, Normandie, Bretagne, Amiens, Caen-la-Mer og Drenthe. Du finner program og påmelding her. I tillegg arrangerer vi et digitalt introkurs i samarbeid med de andre norske regionkontorene.

Du kan også lese om våre arrangementer fra tidligere år: 

2019, 2018, 20172016, 2015, 2014, 2013, 2012

Foto: © European Union 2021