Foto: Iselin Rønningsbakk

Presenterte kartlegging av Vestlandets kompetansebehov

Tirsdag 11. oktober arrangerte Vest-Norges Brusselkontor og ni internasjonale regionalpartnere seminaret «How can cities and regions deliver the skills of the future» under årets European Week of Regions and Cities (EWRC).

Årets seminar var tett knyttet til EUs nye kompetansepolitiske agenda og hadde til hensikt å demonstrere hvordan byer og regioner kan skape og forvalte fremtidens kompetansebehov. I løpet av seminarets første timer fikk deltakerne presentert kompetansepolitiske utfordringer og erfaringer fra regioner i Tyrkia, Polen, Spania og Norge. Norske Frank Norbeck tiltrakk seg stor oppmerksomhet fra salen da han fortalte om sitt arbeid med å inkludere entreprenørferdigheter i unges skolegang. Særlig samarbeidet mellom skole og private lokalbedrifter interesserte deltakerne.

Etter lunsjpausen fulgte foredrag fra Portugal, Storbritannia, Sverige, Norge og Frankrike. Årets representant fra Vestlandet var Stian S. Ludvigsen, seniorrådgiver i Hordaland fylkeskommune, som presenterte arbeidet gjennomført i fylket med å kartlegge tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft. Dette arbeidet er en del av et nasjonalt pilotprosjekt ledet av Hordaland fylkeskommune, hvor også Sogn og Fjordane er blant fylkene som er med, og som Ludvigsen er koordinator for. Målet med pilotprosjektet er å skaffe et regionalt forankret kunnskapsgrunnlag for å bedre kunne balansere tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionene. Ludvigsen la på en flott måte fram hvordan vår region jobber på dette feltet og det var stor interesse for temaet fra salen under paneldebatten.