Regionenes rolle i det digitale indre markedet

Vest-Norges Brusselkontor er den 16. november medarrangør for seminaret «Baltic Sea Area – frontrunner in digitalization. Fresh thinking from regions on the way to a digital single market». Østersjøregionen er blant verdens ledende regioner innen IKT-infrastruktur, utdanning, forskning og innovasjon. EU og privat sektor spiller begge en viktig rolle i digitaliseringen. Ved å gi et politisk rammeverk stimulerer EU til samarbeid mellom regionene for å skape gunstige forhold for bedrifter. Seminaret vil sette fokus på regional tilnærming til å fullføre det digitale indre markedet, og å vise vei fram mot nye regionale suksesshistorier og hvordan vi kan møte morgendagens utfordringer gjennom økt interregionalt samarbeid.

Ønsker du å delta på seminaret melder du deg på via denne linken. Påmeldingsfrist er 14. november.

Informal Baltic Sea Group (iBSG) er et uformelt nettverk i Brussel for Østersjøregionen, i noe utvidet forstand, hvor alle de norske regionkontorene deltar sammen med øvrige regioner i Østersjøområdet.