Vest-Norges Brusselkontor søker studentpraktikant for våren 2017

Har du lyst på et praksisopphold i Brussel våren 2017?

Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Vi søker en fleksibel og serviceorientert studentpraktikant for våren 2017. Søkeren bør også ha interesse for, og kunnskap om, EU og EØS. Praktikantoppholdet kan gi deg opp til 30 studiepoeng. Kontoret har to faste ansatte i tillegg til en praktikant.

Litt om Vest-Norges Brusselkontor:

Vest-Norges Brusselkontor skal ivareta regionens interesser og markere Vest-Norge som en region med felles økonomiske og kulturelle bånd. VNB gjør dette blant annet ved å synliggjøre regionen som samarbeidspartner for andre europeiske regioner, kartlegge prosjektmidler, samt ved å formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS med særlig relevans for regionen Vest-Norge. Kontoret ble åpnet i 2003, og er sentralt plassert i EU-kvartalet i Brussel.

Kvalifikasjoner:         

Det er ønskelig at praktikanten har følgende kvalifikasjoner:

 • Må minst være i gang med høyere utdanning på universitet eller høyskolenivå.
 • Ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, noe franskkunnskaper er også ønskelig (kjennskap til andre språk er en fordel).
 • Ha kjennskap til Vestlandsregionen (næringsliv, kultur, FoU-miljøer, offentlig virksomhet).
 • Ha interesse for, og noe kunnskap om EU/EØS.
 • Gode datakunnskaper.
 • Være fleksibel og serviceorientert.
 • På et lite kontor er det nødvendig å kunne arbeide selvstendig og ta ansvar, samtidig som evnen til å samarbeide er viktig. VNB er et representasjonskontor og man bør være åpen og utadvendt.

Arbeidsoppgaver:

 • Behandling av forespørsler som kommer inn per telefon og e-post.
 • Bidra til VNBs nyhetsbrev, og til kontorets hjemmesider.
 • Følge EUs politikkområder med spesielt fokus på tema og problemstillinger som er relevant for kommuner og fylkeskommuner i regionen.
 • Tilrettelegging for besøk og arrangementer.
 • Representere kontoret på seminarer og møter.
 • Administrative oppgaver.
 • Annet forefallende arbeid.

Vilkår:

Studentpraktikantordningen hos VNB er en del av det såkalte praksisfaget ved UiB. Denne ordningen gir mulighet for å få praksis i arbeidslivet som også gir utbytte i form av studiepoeng. Praktikantstillingen er ubetalt, men det legges opp til at praktikanten får studiepoeng for oppholdet, og dermed kan motta studielån/stipend fra Lånekassen. I tillegg kan studenten motta støtte gjennom EU-programmet Erasmus praksismobilitet. Praktikantstillingen er et samarbeid med institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og blir organisert gjennom deres fag SAMPOL291: Praksis i sammenliknende politikk – utland.

VNB tar også imot søknader fra kandidater som ikke er en del av denne ordningen.

Varighet: januar – mai/juni 2017. Eksakt dato bestemmes når kontrakt etableres.

Søknadsfrist: 15. november 2016.

Søknad, CV og vitnemål sendes pr. e-post til Merete Mikkelsen, merete.mikkelsen@west-norway.no (VNB) og Mari Helliesen, Mari.Helliesen@uib.no (Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen).

For nærmere informasjon om stillingen kan direktør ved Vest-Norges Brusselkontor, Merete Mikkelsen, kontaktes på tlf: +32 22 85 00 00, +47 4810 9647 / +32 473 670145.

For nærmere informasjon om praksisfaget kan emneansvarlig ved institutt for sammenlignende politikk, Mari Helliesen, kontaktes på tlf: +47 55 58 94 79.

Nåværende praktikant, Kristian Torp, kan også kontaktes for spørsmål om stillingen på tlf: +47 40 47 94 37 eller e-post: kristian.torp@west-norway.no.