Presentasjon av kommisærene

Klima og geopolitikk i høysetet i von der Leyens nye kommisjon

Tirsdag 10. september presenterte den nye kommisjonspresidenten Ursula von der Leyen sine kommisærer og kommisjonens struktur for de neste fem årene. Von der Leyen la blant annet vekt på at den nye kommisjonen vil prioritere arbeidet mot klimaendringer, bygge opp samarbeidet med USA og jobbe for et sterkere Europa i verden.

Åtte visepresidenter i den nye konstellasjonen

Von der Leyen har gjort flere endringer i strukturen for den kommende kommisjonen. En endring er at den nå vil få hele åtte visepresidenter som er ansvarlig for de viktigste prioriteringene i de politiske retningslinjene til kommisjonen. Av disse åtte vil tre av dem i tillegg ha mer omfattende ansvar, og få tittelen ‘executive vice president’. Disse tre kommisærene er nederlandske Frans Timmermans som skal lede arbeidet med bærekraftig og grønn utvikling, danske Margrethe Vestager som får det digitale ansvarsområdet og latviske Valdis Dombrokvskis som får ansvar for økonomisk stabilitet.

Tilnærmet lik kjønnsbalanse

Von der Leyens kommisjon vil bli historisk, da det for første gang er nærmest fullstendig kjønnsbalanse med 13 kvinner – inkludert von der Leyen – og 14 menn. I tillegg til at presidenten selv er kvinne, er flere av de sentrale posisjonene i kommisjonen tildelt kvinner. Blant annet fortsetter danske Margrethe Vestager som konkurransekommisær i tillegg til sitt nye ansvarsområde om å gjøre «Europa klar for den digitale alderen».

Europaparlamentet må nå godkjenne de nye kommissærene, før kommisjonen kan starte sitt arbeid. Europaparlamentet er ventet å ta denne avgjørelsen i slutten av oktober.

Se kommisjonens egen pressemelding her.

Les mer om prioriteringene til den nye kommisjonen her.

Se oversikten over alle kommissærene og deres respektive porteføljer her.

Von der Leyens kommisjon

Tredje runde med WiFi4EU lansert!

EU har no lansert datoen for den tredje runda med WiFi4EU. Her kan kommuner søke om 15 000 euro til utbygging av WiFi på offentlege plassar. Søknadsportalen opnar 19. september kl. 13.00. Ver raskt ute, det er første kommune til mølla!

Les mer

EU-støtte til utbygging av WiFi på offentlege plassar

WiFi4EU er ei støtteordning frå EU, lansert i 2018, som gir støtte til kommunar som vil tilby gratis WiFi på offentlege plassar. Fire av medlemmane til Vest-Norges Brusselkontor har så langt fått tilskot frå EU til dette.

Les mer

EUs topplederkabal er klar

Etter et tre dager langt maraton-møte er Det europeiske råd endelig klar med sin topplederkabal. Den relativt ukjente tyske forsvarsministeren Ursula von der Leyen er nominert som ny president i Kommisjonen, men resultatet kommer ikke uten kontroverser.

Les mer

Vest-Norges Brusselkontor inviterer til EWRC 2019

Den 17. European Week of Regions and Cities (EWRC) går av stabelen 7.-10. oktober i år. Vest-Norges Brusselkontor vil være aktivt tilstede under uka og organiserer flere arrangement sammen med både norske og europeiske partnere.

Les mer

Finland overtar formannskapet i EU

Fra 1. juli tar Finland over formannskapet i Rådet for Den europeiske union. Formannskapet går på rundgang mellom medlemslandene og skiftes hver sjette måned. Å ha formannskapet innebærer et betydelig ansvar og gir muligheter til å legge føringer for Unionens prioriteringer.

Les mer

Store forskjeller i bruken av Erasmus+ i høyere utdanning

I to nye rapporter fra direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) kommer det frem at det er stor variasjon i bruk av Erasmus+ blant norske universiteter og høyskoler.

Les mer

Statusrapport for Europeisk batteriproduksjon

Som en del av omstillingen til Europa drevet av fornybar energi ventes det at batterietterspørselen vil vokse kraftig de kommende årene. Europakommisjonen har nå iverksatt tiltak som skal sørge for at Europa sikrer sin globale markedsposisjon. Les mer

De europeiske forsknings- og innovasjonsdagene 2019

De europeiske forsknings- og innovasjonsdagene (European Research and Innovation Days) er et årlig arrangement som samler en rekke aktører på tvers av sektorer som entreprenørskap, industri, finans og akademia til å bidra med å utforme retningen til sentral forskning og innovasjon i Europa.

Les mer

Nye reguleringer for en bærekraftig havøkonomi og utnytting av havressurser

Det marine økosystemet er komplekst og utfordringer knyttet til klimaendringer, overfisking, samt en omstilling til bærekraftig blå økonomi anses som omfattende for enkeltregioner å håndtere alene. Både Norge og EU er initiativtakere til å utarbeide et felles rammeverk for hvordan man kan samarbeide om dette.

Les mer