Lanserte fond for regionalt samarbeid

EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein lanserte onsdag 24. januar, et nytt EØS-fond for regionalt samarbeid. For å få tildelt midler fra det nye fondet, må det blant annet være minst tre land som søker om støtte, og norske aktører oppmuntres til å delta.

Les mer

Ny EU-strategi for håndtering av plast

Europakommisjonen vedtok denne uken den første plaststrategien i EUs historie, som tiltak for å redusere den økende forurensningen forårsaket av plast i Europa.

Les mer

Progresjon i brexit-forhandlingene

Under EUs toppmøte den 15. desember ble det gitt grønt lys fra medlemsstatene i EU til at brexit-forhandlingene nå beveger seg over i fase to. Dette betyr at forhandlingene hittil har gitt gode nok resultater til at fase én anses som gjennomført.

Les mer

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2018 lansert

Denne uken er det høstferie i Brussel, og vi på VNB utnytter stillheten som har senket seg i denne ellers travle byen til å gjennomgå det nylig lanserte arbeidsprogrammet til Europakommisjonen – steg for steg.

Les mer

State of the Union: Vind i seilene for EU

President for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, holdt onsdag 13. september den årlige «State of The Union»-talen foran Europaparlamentet i Strasbourg.

Les mer

Infodager om nye Horisont 2020-utlysninger

23.– 25. oktober arrangerer Europakommisjonen infodager om nye finansieringsmuligheter gjennom Horisont 2020 i Brussel. På infodagene vil prioriteringene for kommende energi-utlysninger gjennom det omfattende programmet presenteres. Les mer

Grønne jobber i fokus

Det årlige miljøarrangementet EU Green Week ble i regi av Europakommisjonen arrangert 29. mai – 2. juni. Årets tema for Green Week var «Green jobs for a greener future». I løpet av uken ble det avholdt en rekke ulike arrangementer rundt om i Europa.
Les mer

Lanserer ny mobilitetspakke

Onsdag 31. mai lanserte Europakommisjonen en ny mobilitetspakke med lovforslag om å endre europeisk veitransport-politikk. Målet med pakken – som har fått navnet «Europe on the Move» – er å løse viktige utfordringer knyttet til veitransport, og bidra til mer bærekraftig mobilitet i Europa. Les mer

Prioriteringer for det estiske formannskapet i Rådet

Formannskapet i Rådet for Den europeiske union rulleres hver sjette måned, og neste ut er Estland. Det sittende maltesiske formannskapet rundes av i juni, og fra og med juli skal Estlands regjering sitte ved roret frem til årsskiftet. Les mer

Nytt fond skal bekjempe arbeidsledighet blant unge

Vest-Norges Brusselkontor var til stede da det nye ungdomsledighetsfondet ble lansert onsdag 26. april på Norges Hus i Brussel. Fondet skal bekjempe arbeidsledighet blant unge europeere i aldersgruppen 15-29 år, og er en del av EØS-midlene – Norge, Island og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa.

Det nye fondet har for perioden 2014-2021 et budsjett på 60,6 millioner euro, som skal gå til prosjekter som kan hjelpe unge inn på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten er et stort problem i deler av Europa, spesielt blant unge, og med det nyopprettede fondet ønsker donorlandene å supplere tiltakene EU har satt i gang for å bekjempe ungdomsledighet. Potensielle mottakere er de ordinære mottakerlandene for EØS-midlene, samt Irland, Italia og Spania. Les mer