Oppføringer av Webmaster

Ny praktikant klar for høsten

Denne uken tok Vest-Norges Brusselkontor i mot den nye studentpraktikanten for høstsemesteret 2017. Pia Malene Andersen kommer fra Gjøvik og har fullført en bachelor i Sammenliknende Politikk ved Universitetet i Bergen. Hun tar nå et poststudiesemester for å jobbe hos oss som praktikant. Pia tilbrakte sisteåret av bacheloren i Roma, hvor hun studerte International Relations  […]

Nyttig opphald i Brussel

Lars Hustveit – fagkoordinator innan næringsutvikling i Sogn og Fjordane fylkeskommune – oppheld seg i tida april 2016 – desember 2016 i Brussel. Lars har skifta kontorstad mellom Euromontane, KS og Vest Norges Brusselkontor (VNB) desse månadene. Dei to siste månadene er kontorstaden VNB i Norway House. Vi har bedt Lars fortelje litt om kva […]

Nytt tilskudd på VNB

Denne uken tok Vest-Norges Brusselkontor i mot en ny studentpraktikant som skal jobbe for oss frem til juni 2016. Haugesunderen Solveig Førre studerer International business, culture and languages på Oxford Brookes University i England, og har en bachelorgrad i fransk og internasjonale relasjoner fra samme universitet. Hun har også tilbrakt to år som student i […]

Vest-Norges Brusselkontor søker studentpraktikant for våren 2016

Kunne du tenke deg en praksisplass i Brussel? Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Våren 2016 åpner vi igjen dørene for en fleksibel og serviceorientert studentpraktikant. Søkeren bør også ha interesse for, og kunnskap om, EU og EØS. Praktikantoppholdet kan gi deg opp til 30 studiepoeng. Kontoret har to faste ansatte […]

Migrasjonspolitikk i fokus da Juncker talte i Europaparlamentet

Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker holdt sin første «State of the Union»-tale 9. september, i Europaparlamentet i Strasbourg. Migrasjonspolitikk ble det dominerende temaet under talen, og Juncker presenterte Europakommisjonens plan om en felleseuropeisk innvandrings- og asylpolitikk. Hovedelementene inkluderer en permanent og obligatorisk fordelingsordning av flyktninger mellom EU-landene, en effektiv returpolitikk, bedre grensekontroll og økt bistand. Planen […]

Tjenestedirektivet

Regjeringen oversendte 24. april et lovforslag til Stortinget om å gjennomføre tjenestedirektivet i norsk rett. Dette skjedde etter at Stortinget 23. april samtykket til at tjenestedirektivet skal innlemmes i EØS-avtalen. Dersom lovforslaget godkjennes skal tjenestedirektivet implementeres gjennom en generell tjenestelov som skal dekke hele direktivets anvendelsesområde. Fristen for å gjennomføre tjenestedirektivet er 28. desember 2009, og […]