EU presenterer handlingsplan mot arbeids- og kompetansemangler

Europakommisjonen lanserte rett før påske en handlingsplan for å imøtekomme de økende arbeids- og kompetansemanglene som eksisterer i EU. Handlingsplanen, som er utviklet i samarbeid med medlemslandene og partene i arbeidslivet, er en del av EUs strategi for å styrke konkurransekraften samt forbedre økonomisk og sosial motstandskraft.

Bakgrunn

Arbeids- og kompetansemangel har vært en økende tendens det siste tiåret, og det er forventet at det kommer til å fortsette øke det kommende tiåret. Dette reflekterer de demografiske endringene og den økende etterspørselen etter ferdigheter og kompetanse knyttet til teknologisk utvikling. For å imøtekomme disse utfordringene har Europakommisjonen blant annet identifisert 42 yrker som mangler arbeidskraft i EUs medlemsland.

Handlingsplanen er et viktig resultat av temaåret «European Year of Skills», og er en strategi med mål om å tette kompetansehull. Den skal hjelpe mennesker med å få de rette ferdighetene og støtter bedrifter med å imøtekomme ferdighetsmanglene i Europa. Satsingen bygger på de mange politiske og finansielle tiltakene som allerede er på plass på EU-nivå, som for eksempel «Pact for Skills» – som så langt har gitt opplæring til nærmere 3.5 millioner arbeidere (les mer om dette her). Pact for Skills er et av EUs initiativer innenfor flaggskipet «European Skills Agenda» og har som mål å støtte offentlige og private organisasjoner med ferdighetsutvikling, slik at man er bedre rustet i de mange overgangene det grønne og digitale skiftet presenterer.

Handlingsplanen omfatter tiltak innen fem områder på EU- og nasjonalt nivå (inkludert partene i arbeidslivet):

 • Støtte opp om og aktivere/mobilisere underrepresenterte grupper i arbeidsmarkedet
 • Støtte til ferdighetsutvikling og opplæring
 • Forbedring av arbeidsforhold i visse sektorer
 • Fremme rettferdig mobilitet for arbeidere og elever innenfor EU
 • Tiltrekke aktuelle talenter fra land utenfor EU

Å adressere arbeids- og kompetansemangler er avgjørende for blant annet:

 • Å øke bærekraftig økonomisk vekst i EU
 • Utnytte mulighetene innenfor det grønne og digitale skiftet
 • Fremme kvalitetsjobber
 • Øke den økonomiske- og sosiale motstandskraften i møte med geopolitiske endringer
 • Sikre tilstrekkelig finansiering for sysselsettings- og sosialpolitikk innad i EU

Eksempler på tiltak som Europakommisjonen vil gjennomføre:

 • Finansiere nye prosjekter om «Zero long-term unemployment»
 • Finansiere nye prosjekter innen aktivering og kompetanseheving av unge mennesker som ikke er i arbeid, utdanning eller opplæring
 • Medfinansiere flere sentre for yrkesfaglig opplæring med et mål om minst 100 nye innen 2027
 • Etablere nye kompetansepartnerskap under «Pact for Skills»
 • Kartlegge hvilke ferdigheter som trengs både i dag og i fremtiden, med tett koordinering fra EU-byråer
 • Analysere sykefraværsregler for å identifisere god praksis for arbeidsgivere og arbeidstakere
 • Evaluere virkningene av pensjonsreformer som introduserer flere muligheter for fleksibel pensjonering samt for kombinasjonen av pensjonsinntekt med lønn
 • Gjennomføre nasjonale tilnærminger for å håndtere psykososiale risikoer på arbeidsplassen

Handlingsplanen markerer et viktig skritt mot 2030-målet til EU om sysselsetting og ferdigheter. Europakommisjonen vil overvåke fremdriften av handlingsplanen og medlemslandene vil regelmessig ha samtaler og utveksling om fremdrift og implementering. Arbeidet med å håndtere arbeids- og kompetansemangler er avgjørende for å sikre bærekraftig økonomisk vekst, spesielt i lys av det grønne og digitale skifte vi nå står i.

Les mer:

Handlingsplanen (Nederst på siden i PDF format)

Kommisjonens pressemelding

Pact for Skills

European Year of Skills