Vest-Norges Brusselkontor (VNB) tar vanligvis i mot én studentpraktikant hvert semester. Periodene for praksisoppholdet strekker seg fra henholdsvis medio januar til juni på vårsemesteret, og fra september til desember på høstsemesteret.

Praktikanten deltar i den daglige driften av kontoret, og får muligheten til å opparbeide seg erfaring fra EUs politiske hovedstad. Det å bidra i den daglige driften består av ulike oppgaver, men noen av de viktigste oppgavene praktikanten vil være med på er å skrive artikler til nettsiden, sende ut nyhetsbrev, være med på ulike aktiviteter som kontoret tar del i, og dekke arrangement og konferanser av interesse for VNB i Brussel.

Det er ønskelig at studenten har gode kunnskaper om EUs institusjoner og politikk, i tillegg til kunnskap om vestlandet og interessene som rører seg der. Dette blir en mulighet til å få brukt denne kunnskapen i praksis.

Praktikantordningen er ulønnet. Det legges derfor opp til at studenten får studiepoeng og dermed også støtte fra Lånekassen, samt at det søkes om mobilitetstipend gjennom EU-programmet Erasmus+.

Stillingen for vårsemesteret lyses ut i løpet av høsten, og stillingen for høstsemesteret lyses ut på vårparten. Aktuelle kandidater vil deretter kalles inn til intervju.

Les om erfaringer fra noen av våre tidligere praktikanter her:

Erik Andreas Mohn Danielsen (Høst 2023)

Runa Kathrinsdatter Almeland (oktober-november 2023)

Eli Kjelkenes Løfvenius (Vår 2023)

Henrik Heimly Steinnes (Høst 2022)

Willem Leendertse (Vår 2022)

Joachim Knudtsen Indrevik (Desember 2021 – februar 2022)

Anders Århus Fjeldstad (Vår 2020)

Marte Haugen (Høst 2019)

Karoline Hannisdal (Vår 2019)

Bjarte Lægreid Røssland og Live Maria Grønvold (Høst 2018)

Per Bakke Ingebrigtsen (Vår 2018)