Europaparlamentet

Vest-Norges Brusselkontor tar i mot en studentpraktikant hvert semester. Praktikanten deltar i den daglige driften av kontoret. Periodene for praksisoppholdet strekker seg fra henholdsvis januar til mai på vårsemesteret, og fra september til desember på høstsemesteret. Det å bidra i den daglige driften består av ulike oppgaver, men noen av de viktigste oppgavene praktikanten vil være med på er å skrive artikler til nettside, sende ut nyhetsbrev, være med på ulike arrangementer som kontoret tar del i og dekke arrangement og konferanser av interesse for VNB i Brussel.

Gjennom studentpraktikantordningen får studenter muligheten til å opparbeide seg erfaring fra EUs politiske hovedstad. Det er ønskelig at studenten har gode kunnskaper om EUs institusjoner og politikk, i tillegg til kunnskap om Vestlandet og interessene som rører seg der. Dette blir en mulighet til å få brukt denne kunnskapen i praksis.

Praktikantordningene er ulønnet og det legges derfor opp til at studenten får studiepoeng, og dermed også støtte fra Lånekassen, samt at det søkes om mobilitetstipend gjennom EU-programmet Erasmus+.

Stillingen for vårsemesteret vil utlyses i løpet av høstsemester, og stillingen for høstsemesteret vil utlyses på vårsemesteret. Aktuelle kandidater vil deretter kalles inn til intervju.

Les om erfaringer fra noen av våre tidligere praktikanter her:

Solveig Førre

Kristian Torp

Ole Johan Karlsen

Pia Malene Andersen

Per Bakke Ingebrigtsen

Bjarte Lægreid Røssland og Live Maria Grønvold

Karoline Hannisdal

Marte Haugen