Takk for meg, Brussel!

Etter fire måneder er praktikantoppholdet mitt hos Vest-Norges Brusselkontor (VNB) kommet til veis ende.  Jeg har hatt gleden av å tilbringe en innholdsrik og aktiv høst hos VNB. Jeg vil takke Merete og Anna for deres engasjement for å sette Vest-Norge på kartet i Europa og samtidig tilrettelegge for god læring.

Kontoret var kun en kort spasertur unna EU-institusjonene og mitt internasjonale kollektiv, som gjorde overgangen mellom jobb og privatliv litt flytende. Det å bo sammen med praktikanter fra ulike EU-land ga en følelse av fellesskap der vi alle skulle teste ut arbeidslivet og finne oss til rette i en ny by. Jeg har også lært mye om andre kulturer.

Gjennom oppholdet mitt har jeg blitt bedre kjent med min egen region og hvordan grønne satsinger på Vestlandet har en klar kobling til EU sine politiske prioriteringer. Det har gjort at jeg har sett viktigheten av aktiv tilstedeværelse i Brussel og at regionale interesser har en plass.

Det finnes en rekke interesseorganisasjoner som fyller flere av Brussel sine mange kontorbygg. Gjennom praksisrapporten min fikk jeg kartlagt VNB og medlemmene sin deltakelse i europeiske nettverk. Til å begynne med virket dette som en jungel av nettverk å sette seg inn i, men som etter hvert viste seg å være operative aktører som fremmer regionale interesser på tvers av landegrenser. Det var spesielt interessant å observere hvordan vest-norske aktører finner sin plass og bidrar i dette arbeidet.

Et av de største faglige høydepunktene har vært «European Week of Regions and Cities», EU sitt største arrangement dedikert til regional utvikling. Det var givende å møte flere av VNB sine medlemmer under regionuken, og lære mer om deres internasjonale arbeid. Det er viktig at det finnes en samlingsplass for å diskutere framtidens løsninger med regionale briller. Her har regionen vår mye å bidra med, og jeg kjente at jeg var stolt av å få lov til å representere Vest-Norge i Brussel.

Jeg har også vært vitne til at internasjonalt arbeid til tider kan være krevende, ettersom resultatene ofte utvikler seg over lengre tid. Samtidig ble det tydelig at VNB har bidratt til mye godt arbeid når vi skulle oppsummere kontorets 20 år i Brussel. Det har vært ekstra kjekt å kunne være med å planlegge og gjennomføre VNB sin jubileumsfeiring i november.

I løpet av tiden min i Brussel har jeg tilegnet meg ny kompetanse, arbeidet sammen med dyktige kollegaer og fått en bedre forståelse av koblingen mellom regional utvikling og internasjonalisering. Jeg er takknemlig for mulighetene jeg har fått gjennom praktikantoppholdet som er en del av sampol-studiet ved UiB, og vil ta meg med disse erfaringene med inn i videre studier og arbeidsliv.

Takk for meg!