Juss-student Runa på plass hos VNB

Denne høsten er VNB nok en gang heldige – vi har nemlig ikke bare én, men to praktikanter hos oss.  Erik Danielsen startet i september, og 2. oktober ønsket vi Runa Kathrinsdatter Almeland velkommen til Brussel. Studentpraktikantordningen er et verdifullt tilskudd til kontorets arbeid, og Runa vil jobbe med spesifikk tematikk på det juridiske området i tillegg til å delta i kontorets aktiviteter i noen travle høstmåneder. I denne artikkelen kan du bli litt bedre kjent med henne.

Runa kommer fra Bergen, og har fullført fire år på rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Nå skal hun jobbe for Vest-Norges Brusselkontor (VNB) i to måneder. Hun har tidligere gått på folkehøyskole på Sunnmøre med fokus på globalt medborgerskap, og har også vært leder i Bergen Røde Kors Ungdom og for juss-studiets eget tidsskrift. Runa har altså godt overblikk over begge medlemsfylkene i VNB.

«Praktikantoppholdet gir meg en helt unik mulighet til å følge EU sin politikk og regelskaping på nært hold. Dette krysningspunktet mellom politikk og juss synes jeg er veldig spennende». Runa peker videre på at Green Deal og andre initiativer viser at EU virkelig tar de store klimautfordringene på alvor og ønsker å finne løsninger i et raskt tempo.

VNB fortsetter altså det vellykkede opplegget med å ta inn en ekstra praktikant for en kortere periode, og som går i dybden på et spesifikt tema under praktikantoppholdet. «Vi gleder oss til å ha Runa på kontoret de neste to månedene, og tror at juridisk fokus på det grønne feltet er spennende å utdype ytterligere. Dette gir oss mulighet til å kartlegge viktige utviklingstrekk på et sentralt område for VNBs medlemmer», sier VNB-direktør Merete Mikkelsen.

Det er en aktiv høst som ligger foran oss og det blir mange muligheter til å bidra inn i VNBs arbeid på mange felt. Ikke minst blir det anledning til å treffe representanter fra medlemsorganisasjonene som legger turen til Brussel denne høsten. Det vil også kunne gi gode innspill i arbeidet med det faglige arbeidet Runa skal utføre. «Det blir særlig spennende å følge utviklingen i regionen og arbeidet til VNB, ettersom Vest-Norge har gode forutsetninger for å bidra i det grønne skiftet. Jeg tror tiden i Brussel vil by på mange lærerike utfordringer og gi mulighet for å benytte mine juridiske fagkunnskaper fra studiet i praksis», avslutter Runa.