Klar for våren i Brussel!

Nytt år, nye muligheter – og ny praktikant! Vi er veldig glade for at Ellen Skari skal jobbe sammen med oss på VNB denne våren. Hun har med seg nyttig erfaring fra regionen vår, og fra spennende studier både i Norge og Sverige. I denne artikkelen kan du bli litt bedre kjent med Ellen og hennes forventninger til Brussel-oppholdet.

Da har endelig praktikantoppholdet på Vest-Norges Brusselkontor begynt!

Min interesse for politikk, politiske prosesser og ønske om praktikantopphold i Brussel har vokst helt siden jeg begynte på bachelorprogrammet i sammenliknende politikk på UiB. Under bachelorprogrammet hadde jeg praksis i Næringsseksjonen i Bergen kommune. Der fikk jeg innblikk i en relevant arbeidsplass samt en annen tilnærming til faget og hverdag enn den på skolebenken. Dette gav meg gode erfaringer og motivasjon for videre studier. Mitt siste år på bachelorprogrammet gikk jeg i tillegg et år på HVL der jeg studerte folkehelsearbeid, fysisk aktivitet og kosthold. Jeg anser sammenhengen mellom politikk og folkehelse som viktig, og ønsket derfor å utforske dette ved å innhente meg kunnskap på tvers av disipliner. Nå er jeg student på det internasjonale masterprogrammet i Political Science ved Stockholms Universitet. Det siste semesteret er satt av til praktikantopphold, som jeg gjennomfører her på Vest-Norges Brusselkontor.

En av hovedgrunnene til at jeg valgte å studere ved Stockholms Universitet var nettopp det at et helt semester er tiltenkt praktikantopphold samt erfaringen av å studere og bo i et annet land enn Norge. Praktikantopphold gir fantastiske muligheter for å teste og anvende den faglige kompetansen man har opparbeidet seg i en arbeidsrelatert hverdag. Det jeg ønsker og håper med praktikantoppholdet i Brussel er å utfordre de kunnskapene og erfaringene jeg har tilegnet meg så langt, knytte nye kontakter, samt utforske og observere det politiske samfunnet som utspiller seg her. Det å kunne følge de politiske utviklingene i hjerte av EU tror jeg kommer til å være svært spennende og lærerikt. Spesielt ser jeg fram til å se hvordan norske interesser blir fremmet og ivaretatt samt hvordan internasjonalt samarbeid utspiller seg i dagens politiske klima. Det er i tillegg valg i Europaparlamentet til våren, og å kunne følge det så tett på blir utrolig begivenhetsrikt og interessant.

Jeg gleder meg også til å utforske et nytt land og en ny by videre de neste månedene. Tusen takk til Anna og Merete for en varm velkomst, jeg ser frem til resten av oppholdet her i Brussel.