Bli vår nye studentpraktikant!

Vest-Norges Brusselkontor søker en ny studentpraktikant for høstsemesteret 2024. Vi søker en fleksibel og serviceorientert person som har interesse for – og kunnskap om – EU og EØS. Praktikantordningen er for deg som er i gang med høyere utdanning og derfor har mulighet til å motta studiestøtte under praksisoppholdet. Søknadsfrist er mandag 29. april.


Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Siden 2003 har kontoret fungert som et bindeledd mellom regionale aktører i Vest-Norge og andre regioner i Europa. Dette gjør vi ved å formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS, ved å synliggjøre regionen som samarbeidspartner for andre europeiske regioner, og ved å identifisere aktuelle programmer og prosjektmidler som kan være relevant for våre medlemmer. Du finner mer informasjon om Vest-Norges Brusselkontor her.

Om praktikantordningen

Hvert semester har vi gleden av å ta imot én studentpraktikant hos oss i Brussel. Praktikantordningen er åpen for studenter i høyere utdanning, helst med relevant studiebakgrunn – eksempelvis fra statsvitenskap, sammenliknende politikk, europastudier eller samfunnsøkonomi. Praktikantordningen er ulønnet. Det legges derfor opp til at studenten får studiepoeng for oppholdet og dermed også støtte fra Lånekassen, samt at det søkes om mobilitetsstipend gjennom EU-programmet Erasmus+.

Praktikantordningen kan også inngå som en del av kontorets samarbeid med Universitet i Bergen, hvor studenter som tar faget SAMPOL291 «Praksis i Sammenliknende politikk – utenbys» får muligheten til å skaffe seg studierelevant arbeidserfaring samtidig som man får studiepoeng.

Varigheten for oppholdet er fra september til desember. Eksakt dato for oppholdet avklares i samråd med den utvalgte kandidaten.

Det er ønskelig at praktikanten har følgende kvalifikasjoner: 

 • Må være i gang med høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • En god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Franskkunnskaper eller kjennskap til andre språk er en fordel, men ikke et krav
 • Kjennskap til Vestlandsregionen (næringsliv, kultur, FoU-miljøer, offentlig virksomhet)
 • Interesse for, og noe kunnskap om, EU/EØS
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Være fleksibel og serviceorientert
 • På et lite kontor er det nødvendig å kunne arbeide selvstendig og ta ansvar, samtidig som evnen til å samarbeide er viktig. VNB er et representasjonskontor og man bør være åpen og opptre profesjonelt

Arbeidsoppgaver:

 • Følge og rapportere på EUs politikkområder med spesielt fokus på tema og problemstillinger som er relevant for VNBs medlemmer
 • Bidra til vårt månedlige nyhetsbrev, og skrive nyhetssaker til kontorets hjemmeside
 • Behandling av forespørsler som kommer inn per e-post og telefon
 • Bistå ved besøk og arrangementer
 • Representere kontoret på seminarer og møter
 • Administrative oppgaver
 • Annet forefallende arbeid

Søknadsfrist: 29. april.

Søknad, CV og vitnemål sendes pr. e-post til VNBs direktør, Merete Mikkelsen (merete.mikkelsen@west-norway.no), Europarådgiver Anna Solvang (anna.solvang@west-norway.no) samt emneansvarlig for Sampol291, Kjetil Evjen (Kjetil.Evjen@uib.no) innen mandag 29. april. Dersom du ikke er tilknyttet UiB, sender du bare til Merete og Anna.

For nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte direktør på e-post eller mobil: +47 48 10 96 47  eller europarådgiver Anna Solvang +47 913 75 167. Du kan også ta kontakt med vår nåværende studentpraktikant, Ellen Skari, på intern@west-norway.no.

For nærmere informasjon om praksisfaget hos UiB, kan du kontakte Kjetil Evjen ved institutt for sammenlignende politikk på e-post eller på tlf. +47 55 58 25 13 eller mobil: +47 93 80 16 88.

Her kan du lese mer om erfaringer fra våre tidligere praktikanter, og  her  kan du lese mer om krav for praksisordningen ved UiB.