Bli kjent med en av vårens studentpraktikanter

Vest-Norges Brusselkontor (VNB) startet 2023 med to studentpraktikanter. Først ut var June Blydt Paulsen som kom i starten av januar.

June er en sosial og livlig bergenser som har studert både økonomi på NHH og sammenliknende politikk på UiB de siste 4,5 årene. Hun skal jobbe på kontoret i to måneder som et tillegg til mastergraden i strategi og ledelse ved NHH. «Det er mye nytt og læringskurven er bratt, men det er også kjekt å erfare at studier og studentforeningsarbeid har dannet et godt grunnlag i møte med arbeidslivet. Dette er virkelig midt i skjæringspunktet av hva jeg har lyst å drive med etter endt studie. Det er en perfekt mulighet til å sette teori ut i praksis og få lære om hvordan EU påvirker Vestlandet, samt hvilke muligheter og utfordringer vi står overfor i søken mot grønn utvikling, innovasjon og økonomisk utvikling».

June sin hovedoppgave er å arbeide med en flerårig strategi for VNB med fokus på langsiktig utvikling. Med bachelorgrader fra både NHH og UiB, har hun et nyttig utgangspunkt for å bidra inn i dette arbeidet. I tillegg har June oppgaver knyttet til arbeidet generelt på kontoret, og hun har allerede gjort en kjempeinnsats i forbindelse med Lynkurset i EU og EØS som VNB arrangerte sammen med de andre regionkontorene og KS 25. og 26. januar.

«Arbeidet er kommet godt i gang, og jeg har allerede lært mye om kontorets rolle og arbeidet i Brussel etter å ha vært med på både fysiske og digitale møter med ulike medlemmer og samarbeispartnere. Regionalt, lokalt og internasjonalt samarbeid er tydelig avgjørende i møte med utfordringene vi i dag står overfor, og det er veldig stas å få lære det «hands-on» i hjertet av EU.  Merete og Anna har tatt meg veldig godt imot, og jeg ser frem til resten av oppholdet i Brussel».

Vårens praktikanter: Eli K. Løfvenius og June Paulsen.