Hallaien, Erik!

Vi er glade for at vår praktikant, Erik Andreas Mohn Danielsen, er på plass i Brussel.  Han startet hos oss i begynnelsen av september. EU-hovedstaden ga ham en varm velkomst med rundt 30C, men Erik har holdt hodet kaldt disse ukene, og er kommet godt i gang med arbeidet på kontoret. I denne artikkelen kan du bli litt bedre kjent med Erik og hans forventninger til praksisoppholdet hos Vest-Norges Brusselkontor (VNB).

Erik kommer fra Bergen, men han har også god kjennskap til Møre og Romsdal etter ett år ved Ålesund folkehøgskole. Han er nå klar for sitt siste år som bachelorstudent i sammenliknende politikk på UiB, der praksisoppholdet inngår i graden. I tillegg til god fagkunnskap, har Erik med seg mye nyttig erfaring fra blant annet konferansearbeid i Rafto sin studentorganisasjon, valgobservasjon i Bosnia & Herzegovina og deltidsjobb i Bergen Fengsel. Denne varierte erfaringsbakgrunnen kommer godt med i en praksisplass hos Vest-Norges Brusselkontor, der vi jobber med en rekke ulike tema.

Før turen gikk til Brussel, besøkte Erik flere av VNB sine medlemmer i Bergensområdet, sammen med Anna og Merete. «Det var interessant å treffe kontaktpersonene i medlemsorganisasjonene, og de ga meg mye spennende informasjon. Nå gleder meg til å følge disse internasjonale aktivitetene utover høsten», sier Erik. «Jeg ser også frem til å arbeide med regionale interesser i EU, og det er klart at regionen vår har mye verdifullt å tilføre. Praksisplassen er også en gylden mulighet for å prøve ut læringsstrategier og kunnskap jeg har opparbeidet meg i løpet av studietiden», legger han til. September har bydd på møtevirksomhet, innhenting av informasjon og praktisk tilrettelegging for studiebesøk – i tillegg til å bli bedre kjent med VNB-teamet og andre kolleger i Brussel. Det er ikke noen tvil om at Erik ha mye å bidra med – ikke minst fordi han liker nye utfordringer og har engasjert seg i mange ulike aktiviteter i tillegg til studiene, sier direktør Merete Mikkelsen.