Et minnerikt opphold i Brussel!

Julen er snart her, og nå sitter jeg i Bergen og mimrer over de to siste månedene mine, da jeg var praktikant i Brussel. Jeg har hatt et kortere opphold enn den ordinære praktikantordningen, men jeg har likevel rukket å gjøre utrolig mye spennende både faglig og sosialt.

Min hovedoppgave hos Vest-Norges Brusselkontor (VNB) har vært å skrive en rapport om finansiering av «The European Green Deal», med fokus på statsstøtte og EUs finansieringsordninger. Det har gitt meg muligheten til å knytte jussen opp mot politikk og de store samfunnsspørsmålene. Det har også gjort det klarere for meg hvilken retning jeg ønsker å ta videre. Jeg setter veldig pris på å ha fått stor frihet i oppgaveskrivingen, men også for19 gode innspill og råd underveis i arbeidet. Ikke minst har det vært veldig lærerikt å komme i kontakt med flinke folk fra bl.a. den norske EU-delegasjonen, ESA og KS, som har hjulpet meg med å forme rapporten.

Brusselhverdagen har ikke bare bestått av rapportskriving. Jeg har blant annet fått muligheten til å ta del i to større arrangementer. Allerede andre uken min i Brussel tok vi imot en stor gruppe deltakere fra våre medlemsorganisasjoner i forbindelse med European Week of Regions and Cities. I slutten av november feiret også kontoret 20 år, med både representanter fra regionen og EU-nettverket. Dette har gitt meg muligheten til å bidra mer praktisk inn i kontoret og hilse på gode kollegaer i regionen.

Jeg har virkelig hatt en bratt læringskurve i løpet av oppholdet. Jeg kom til Brussel med noe EU-fag i bakgrunnen, men det er nå jeg faktisk forstår EU-prosessene og hvordan EU jobber med store samfunnsspørsmål som klima og miljø. Det har virkelig slått meg hvor interessert og engasjert personene jeg har møtt fra EU/EØS-systemet har vært i jobben sin, og hvor åpne de har vært med å dele kunnskap. Det har gitt meg masse inspirasjon! Ikke minst har jeg lært mye om regionenes rolle. Jeg har sett hvor viktig VNB er for å hjelpe medlemmene med å knytte kontakter og formidle viktig informasjon fra EU, men også med bistand i mer konkrete saker der medlemmene ber om dette.

Det sosiale har også vært upåklagelig. Det er et stort skandinavisk miljø i Brussel som det er veldig lett å bli kjent med. Hvis man går mer inn for det, er det også masse spennende folk å bli kjent med fra store deler av Europa. En god mulighet til dette er å ta et glass på «Plux» på torsdager, hvor store deler av Brusselmiljøet samles. Selv om været kan være litt varierende, er Brussel en utrolig fin by. Jeg vil spesielt trekke fram det store spennet av museer, konsert- og filmscener og bruktmarkeder.

Jeg vil til slutt si tusen takk til mine flotte kollegaer Merete og Anna og min «medpraktikant» Erik, for godt samarbeid med arrangementene og for godt humør og smittsom latter på lange kontordager.

Brussel, jeg håper vi sees igjen!