VNB markerte 20 år i Brussel 

Vest-Norges Brusselkontor (VNB) sitt jubileumsår går mot slutten, og 23. november var det tid for å feire jubileet med nettverket vårt i Brussel. Med Grieg-musikk, flotte taler og over hundre fremmøtte, ble det en uforglemmelig dag. Styreleder Rune Bakervik fremhevet i sin tale viktigheten av VNBs gode samarbeid med europeiske partnere både nå og i fremtiden. 

Jubileumsarrangementet ble avholdt samtidig som EUs Hydrogenuke. I regionen vår satses det stort på hydrogen, og vi la derfor til rette for at medlemmene kunne besøke utstillingen til hydrogenuken mens de var i Brussel. Den inkluderte også en norsk stand der aktører fra Vestlandet deltok.  

Vest-Norges Brusselkontor arrangerte også et innholdsrikt jubileumsseminar for medlemmene i kontoret. VNBs styreleder Rune Bakervik holdt en åpningstale, før VNB-direktør Merete Mikkelsen ga et uhøytidelig tilbakeblikk på kontorets utvikling. Deretter delte Eirik Nestås Mathisen fra Norges delegasjon til EU interessante refleksjoner om dagsordenen i EU, hvordan utsiktene er frem mot Europaparlamentsvalget og den nye mandatperioden. Merete Mikkelsen ledet en paneldebatt med temaet grønn investering og innovasjon, der Sarah English (Scotland Europa), Pirita Lindholm (ERRIN) og Steinar Grynning (SINTEFs Brusselkontor) deltok. Det ble en interessant samtale om hvordan offentlige aktører kan delta mer aktivt i grønne og innovative prosjekter. Olav Mydland, spesialutsending for kommunale og regionale saker ved Norges delegasjon til EU, tok opp sentrale spørsmål i EUs regionalpolitikk, og pekte på viktige utviklingsperspektiv for fremtiden. Seminaret ble avsluttet av Tor Eigil Hodne fra Statnett, som med sin varierte erfaring fra Brussel reflekterte over samarbeidet mellom Norge og EU, med gode eksempler fra energifeltet.  

Det faglige arrangementet ble etterfulgt av en mottakelse på Norges Hus for de tilreisende medlemmene og vårt Brussel-nettverk. Det ble en fin anledning til nettverksbygging og gode samtaler. Nydelig Grieg-musikk fremført av den rumenske pianisten Andrei Marta, satte stemningen sammen med flotte bilder fra Vest-Norge.  

I sin tale løftet Rune Bakervik, frem noen av de sentrale interessene som Vest-Norges Brusselkontor ivaretar – som energi, hydrogen, hav og kompetanse. Han understreket videre hvordan man i årenes løp har endret fokus og arbeidsmåter i flukt med utviklingen i EU, Brussel og i regionen. På vegne av Den norske delegasjonen til EU, ønsket Eirik Nestås Mathisen til lykke med jubileet. Han takket for godt samarbeid rundt norske interesser i en årrekke. Han minnet også om at det er spesielt viktig å stå sammen rundt et verdibasert europeisk samarbeid i denne utfordrende tiden i Europa. 

June Knudtsen Indrevik, som representerer Vestland fylkeskommune i VNB-styret, gratulerte med jubileet og roste innsatsen fra både ansatte og praktikanter opp gjennom årene for å ivareta Vest-Norges interesser i Brussel. Hele VNB-teamet kom deretter opp på scenen til stor applaus: Europerådgiver Anna Lygre Solvang, praktikantene Runa Kathrinsdatter Almeland og Erik Mohn Danielsen, samt Merete Mikkelsen. 

Gode møteplasser motiverer, og VNB går videre inn i de neste 20 årene med fornyet energi!