Hva skjer i Vest-Norge under Mobilitetsuken 2023

Den europeiske mobilitetsuken (EMW) blir arrangert hvert år i perioden 16.-22. september og har som mål om å øke bevisstheten rundt bærekraftig transport i og rundt byer. I vår region er Bergen, Alver, Bjørnafjorden, Askøy og Øygarden blant kommunene som deltar. Du finner en oversikt over aktivitetene i disse kommunene her.

Temaet for årets mobilitetsuke er «Spar energi» (Save energy) og setter søkelys på den energisparende effekten av bærekraftige transportformer som sykling og gange. I tillegg har uken fokus på fem tiltak: 1) Kollektivtransport 2) Aktiv transport 3) Redusere bilbruk 4) Mobilitetspåvirkning 5) Infrastrukturløsninger.

I lys av stigende energikostnader og prisøkningen som påvirker hele Europa, har energi- og mobilitetsfattigdom blitt et problem både for enkeltpersoner og bedrifter. Energifattigdom forekommer dersom energikostnader representerer en høy andel av husholdningsutgiftene, eller dersom en husholdning må redusere energiforbruket så det fører til negative konsekvenser for liv og helse. Ifølge tall fra Eurostat var 42 millioner europeere ikke i stand til å holde hjemmene sine varme nok i 2022. Fra 2021 til 2022 økte energifattigdommen fra 6,9% til 9,3%.

I tillegg utgjør drift av kollektivtransport en betydelig andel av budsjettene i byer og tettsteder. Derfor er målet å redusere denne kostnaden ved å innføre mer energieffektive transportsystemer, slik at man kan støtte opp om infrastruktur som tilrettelegger for rimelig og bærekraftig transport.

Byene og tettstedene som deltar i Mobilitetsuken blir oppfordret til å arrangere miljøvennlige aktiviteter, samt innføre permanente ordninger som i økt grad tilrettelegger for bærekraftige transportløsninger for innbyggerne. I tillegg arrangeres det en bilfri dag flere steder.

Mobilitetsuken i Vest-Norge

Vest-Norge er godt representert under mobilitetsuken, med deltakelse fra kommunene Askøy, Alver, Bergen, Bjørnafjorden og Øygarden. Flere av kommunene organiserer «Moow sykkelshow», et actionfylt arrangement med stunt og mye energi. Alle kommunene som deltar i uken deler ut gratis boller og små gaver til de som reiser kollektivt, sykler eller går.

I Bergen arrangeres det bilfri dag, konsert med Christine Sandtorv og Bergen City Milen lørdag 16. september. Museumstrikken kjører i sentrum samme dag. I tillegg holder Skyss et lunsjseminar om reisevalg og energisparing tirsdag 19. september. Øygarden arrangerer blant annet bilfri dag, sykkelverksted og trialløyper for barn.

 

Les mer om Mobilitetsuken på den offisielle nettsiden.

Les mer om Mobilitetsuken i Bergen her.