European Week of Regions and Cities: En møteplass for regional utvikling i Europa

Den 21. utgaven av «European Week of Regions and Cities» (EWRC) gikk av stabelen den 9.-12 oktober. Arrangementet er et årlig høydepunkt for oss som jobber med regional utvikling, og hele 19 deltakere fra fem av våre medlemsorganisasjoner tok turen til Brussel.

EWRC er en viktig møteplass hvor politikere, beslutningstakere, eksperter og andre relevante aktører kommer sammen for å diskutere og dele innsikt om regionale utfordringer og mulige løsninger. Den overordnede tittelen for 2023 var «Thriving Regions, Stronger Europe», med fokus på regionale svar på europeiske utfordringer. Årets utgave hadde i tillegg seks fokusområder:

  • Regioner i postindustriell omstilling
  • Beholde talent for regional vekst
  • Bryte barrierer for grenseoverskridende samarbeid
  • Små og mellomstore bysenter som drivkraft for vekst
  • Lokalt energiskifte for sikkerhet og bærekraft
  • Fremme sosial innovasjon

 

Fokusområdene er tett påkoblet EUs agenda og Green Deal. Samtidig er det regionale perspektivet alltid et gjennomgående stikkord for regionuken, med synliggjøring av regionenes rolle i arbeidet med å løse de store samfunnsproblemene. Fjorårets utgave av EWRC var hybrid, med begrenset mulighet for fysisk deltakelse. I år åpnet man endelig opp igjen for en større deltakelse i Brussel, som ga deltakerne gode muligheter for nettverksbygging.

 

Introduksjonsseminar for tilreisende medlemmer

Vest-Norges Brusselkontor startet uken med å ta imot en stor gruppe deltakere fra regionen til et innholdsrikt introduksjonsseminar. Her deltok representanter fra Høgskulen på Vestlandet (HVL), Møre og Romsdal fylkeskommune, Vestland fylkeskommune, Øygarden kommune og Bergen kommune.

Introduksjonsseminaret omhandlet en rekke relevante temaer, blant annet EØS-samarbeidet, regionalpolitikken i EU, livslang læring og energipolitikk.  VNB skreddersydde programmet for de tilreisende, og vi vil takke for gode og relevante innlegg fra EFTA-sekretariatet, Norges delegasjon til EU, Europakommisjonen og European Regions, Research and Innovation Network (ERRIN).

De påfølgende dagene spredte deltakerne fra regionen seg på noen av de rundt 300 EWRC-arrangementene.

Samtidig som EWCR samler deltakere fra hele Europa under en felles målsetting, bringer hver region med seg ulike erfaringer og løsninger.

 

“Co-creating clean coasts” – Samarbeidsprosjekt fra Ålesund og Bærum

Vi på VNB samarbeidet med Osloregionens Europakontor for å tilrettelegge arrangementet «Co-creating clean coasts», der prosjektet «Datadrevet samskaping – metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling» ble vist frem. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Ålesund kommune, NTNU Ålesund, Offshore Simulator Center og Bærum kommune. Prosjektet skal utvikle verktøy og metodikk for datadrevet samskaping, og et av fokusområdene er å forkjempe plastforsøpling i havet. Deltakerne fikk en dypere innsikt i hvordan forskning kan utvikle nødvendige verktøy for å håndtere marin forsøpling. Gjennom en mobilapp kan frivillige dokumentere hvilke type søppel de finner. Dataene som bli samlet inn blir deretter brukt for å kartlegge kildene til marin forsøpling og hvilke områder som er ekstra utsatt for oppsamling av slikt avfall.

Prosjektet fikk stor oppmerksomhet lokalt i Ålesund. Plastfritt Hav mobiliserte i april over 1000 frivillige i det som var den største ryddeaksjon på Nordvestlandet. Gjennom ryddeaksjonen samarbeidet også frivillige med prosjektaktørene om å forbedre brukeropplevelsen til verktøyene som blir brukt i prosjektet.

«Datadrevet samskaping strekker seg utover tre år (2021-2024) og er finansiert av Norges Forskningsråd og av prosjektpartene. Les mer om prosjektet her .

 

EWRC danner ikke bare en plattform for diskusjon, men også en arena for nettverksbygging og kunnskapsdeling på tvers av Europas regioner. Deltakerne fra regionen tar med hjem viktig kunnskap og nye kontakter, og det gjør også vi på Vest-Norges Brusselkontor. Nå gjelder det å bruke dette for alt det er verdt i vårt regionale utviklingsarbeid!

 

Se den offesielle siden for European Week of Regions and Cities 2023