Registeringen har åpnet: Årets regionuke blir digital!

Årets European Week of Regions and Cities blir litt annerledes enn tidligere utgaver. I tillegg til at uken gjennomføres digitalt vil den også strekke seg over tre uker, én uke for hvert av årets tre temaer.

European Week of Regions and Cities (EWRC) er EUs årlige møteplass for regional utvikling og samler politikere, beslutningstakere, eksperter og andre interessenter. I 2020 arrangeres uka for 18. gang, og har vokst seg større år for år.

Her diskuteres regionale utfordringer og løsninger som kan bidra til regional utvikling. Uka arrangeres av Regionkomitéen (CoR) og Europakommisjonens direktorat for regionalpolitikk (DG Regio), i samarbeid med regionale partnere.

I år vil uka gå over tre uker, én for hvert av ukens tre temaer:

05.-09. oktober: Samhørighetspolitikk og samarbeid (Cohesion and cooperation)
12.-16. oktober: Styrke innbyggerinvolveringen (Empower citizens)
19.-22. oktober: Et grønt Europa (Green Europe)

Den siste uka faller samtidig som EU Green Week, og skal gjennomføres i samarbeid med denne.

Fullt program og påmelding til EWRC blir lagt ut 27. august på denne siden.

Vest-Norges Brusselkontor skal arrangere en workshop 20. oktober 16.30-18.00, sammen med vårt faste partnerskap ‘Green regions for a Greener Europe’. Workshopen har tittelen «How can regions and cities deliver the European Green Deal». Det vil vere mulig å forhåndspåmelde seg til denne sesjonen ved å kontakte oss.

Les om tidligere utgaver av EWRC her.