EU

– Europa blir det vi ønsker at det skal bli

Skjerpet klimamål, grønn omstilling og EUs håndtering av koronapandemien var hovedsakene i Kommisjonspresident von der Leyens første State of the Union-tale.

Onsdag 16. september holdt Ursula von der Leyen sin første State of the Union-tale siden hun tiltrådte som Kommisjonspresident i fjor. Talen er adressert til Europaparlamentet og fungerer som en årlig «tilstandsrapport» for året som gikk, og blir ofte brukt til å legge frem nye forslag og Kommisjonens visjon for fremtiden.

Koronapandemien

Ikke uventet brukte von der Leyen mye tid på å snakke om hvordan pandemien har påvirket Europa og hvordan EU har arbeidet for å svare på utfordringene pandemien har brakt med seg. Hun tok til orde for å bygge en sterkere helseunion ved å foreslå styrking av helseprogrammet EU4Health og opprettelsen av et nytt byrå for biomedisinsk forskning og utvikling, BARDA. Frem til nå har helse vært et område der EU har svært begrenset myndighet, og von der Leyen ønsker å få til et bredere samarbeid i fremtiden. Hun ønsket også at EU må stå samlet i vaksinekappløpet, og tok til ordet for internasjonalt samarbeid og ikke global konkurranse og nasjonalisme.

Ny strategi for Schengen

Friheten til bevegelse og fri flyt av varer i Unionen har blitt satt på prøve som følge av pandemien. Derfor vil Kommisjonen snart foreslå en ny strategi for Schengens fremtid for å opprettholde et fungerende indre marked. Dette vil bli viktig for Schengen-landet Norge, som i tillegg vokter EUs yttergrense mot Russland.

Digital og grønn omstilling

Et av de ventede forslagene som kom i talen var forslaget om å øke EUs klimaambisjoner til å kutte minst 55% innen 2030, et betydelig steg opp fra det nåværende målet om 40%. Dette målet er ambisiøst, gjennomførbart og vil være bra for Europa, sa von der Leyen. European Green Deal og de tilhørende strategiene er sentral her, og fungerte som en rød tråd gjennom hele talen.

Den digitale omstillingen i Europa skal skape jobber og økonomisk vekst. Personlige data må beskyttes og EU må ligge foran teknologien i fremtiden. Europa må ta en digital lederrolle og sette standarden og utforme lovverk for å beskytte verdifulle data.

Hydrogen ble også trukket frem som en viktig brikke i omstillingen til et grønt og digitalt samfunn. Kommisjonen vil at NextGenerationEU skal bidra til å utvikle hydrogenindustrien.

Minstelønn

Von der Leyen snakket også om det kontroversielle forslaget til minstelønn som Kommisjonen vil legge fram i form at et direktiv. Kommisjonen er fast bestemt på at alle arbeidstakere skal få en rettferdig lønn. Selv om hun understreket at et slikt forslag vil ta i betraktning lokale tradisjoner og samarbeid, er det stor motstand mot minstelønn i de nordiske fagbevegelsene og arbeidsgiverforeningene, som ikke tror Kommisjonen forstår hvordan den nordiske arbeidslivsmodellen fungerer.

Menneskeretter

Mens von der Leyen rettet tydelig kritikk mot brudd på demokratiske prinsipper i Kina, Hongkong og Hviterussland. Hun var også veldig tydelig på at EU skal være en Union av likestilling, og at alle Europeere skal ha rett til å elske de de vil overalt i EU. Brudd på demokratiske regler og rettsstatsprinsipper vil ikke bli tolerert. «Europeiske verdier er ikke til salgs», slo hun fast.

I tillegg ønsket hun å komme frem til en Europeisk felles løsning på migrasjon-situasjonen, noe som trolig vil vise seg å være svært vanskelig.

Brexit

Sist men ikke minst ble også brexit nevnt. Her var von der Leyen klinkende klar på at Storbritannia alene ikke kan endre utmeldingsavtalen som er inngått mellom partene etter tre år med forhandlinger, og siterte Thatcher: «Storbritannia bryter ikke avtaler».

Les mer

Von der Leyen har sendt et Letter of intent til Europaparlamentet med over 50 nye initiativ og tiltakspunkt som Kommisjonen ønsker å sette i gang i løpet av det kommende året.

Les hele talen her eller se høydepunktene i videoen under: