Oppføringer av Merete Mikkelsen

Skoleledere hentet informasjon og inspirasjon fra Europa

VNB tok 18.-20. april imot 45 skoleledere og ansatte i opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune. Programmet for studieoppholdet var utviklet i tett samarbeid med opplæringsavdelingen. Målet for studiebesøket var både å få bedre kjennskap til de europeiske trendene for skole og utdanning, og å reflektere over hvordan en skal møte de utfordringene man står overfor. Samtidig […]

Ny norsk EU-strategi underveis

Regjeringens nye strategi for samarbeidet med EU er under arbeid og skal gjelde for perioden 2018 – 2021. I den forbindelse har det hittil i år blitt gjennomført en rekke møter med relevante eksterne aktører og de ulike departementene. Innspillene fra denne prosessen vil legge grunnlaget for strategien som utarbeides av Utenriksdepartementet. Den nye strategien […]

Kjemper for regionene

Vi har nettopp lagt bak oss nok en European Week of Regions and Cities (EWRC).  Dette er ikke bare en uke fylt med konferanser og seminarer med fokus på regional utvikling, men det er også den uken i året der man med størst sikkerhet kan forvente at nye regionalpolitiske initiativ blir lansert. Dette årets EWRC […]

Kompetanse i fokus

Rundt 80 deltakere hadde funnet veien til konferansen «Fremtidens kompetanse» som Vest-Norges Brusselkontor arrangerte sammen med Hordaland fylkeskommune og SIU 19. april i Bergen. I løpet av konferansen fikk tilhørerne innblikk i finansieringsmuligheter gjennom internasjonale prosjektmidler og de fikk også høre erfaringer fra aktører som bruker denne typen midler aktivt. Det var også satt av […]

Ny kompetanse for ei ny tid

Kan europeisk samarbeid bidra til å utvikle framtidsretta kompetanse i Hordaland? Dette er tittelen og undertittelen på konferansen som går av stabelen 19. april i Bergen. Hordaland fylkeskommune, SIU og Vest-Norges Brusselkontor samarbeider om arrangementet.

Aspaker besøkte Vestlandet

Vi hadde tidligere i høst gleden av å ha EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker til stede under årets European Week of Regions and Cities i Brussel. Denne uken kunne VNB også være med å ønske henne velkommen til Bergen. Mandag 21. november besøkte nemlig statsråden Vestlandets hovedstad og hun hadde lagt opp et tett og […]

Diskuterte samferdsel i Brussel

Regionkontorene i Brussel blir regelmessig invitert til uformelle møter med statssekretærer, ministre og andre representanter for den norske sentraladministrasjonen når de har EU-relaterte møter i Brussel. Disse representantene er som oftest interessert i å få noe generell informasjon om vårt arbeid, og tillegg ber de også om å få høre litt om aktuelle saker på […]

No time for Business as usual

– dette er den klingende tittelen for Europakommisjonen arbeidsprogram for 2016 som ble presentert 27. oktober. Europakommisjonen presenterer hvert år et nytt arbeidsprogram, og det er altså den andre gangen Juncker-kommisjonen legger frem et slikt dokument. Opptakten til dette 2016-programmet var på mange måter Junckers ”State of the Union”- tale  som han holdt i Europaparlamentet 9. […]

Traktor og taxi i Brussel

I løpet av de siste ukene har vi sett både traktorer og taxier fylle gatene i EU-kvartalet, i håp om å få frem sine synspunkter på henholdsvis lave melkepriser og fremveksten av ”ukontrollerte” drosjeløsninger som for eksempel ”Uber”. Selv om det nok fremdeles er mer vanlig å drive lobbyvirksomhet i blådress enn i kjeledress, er […]

Clean North Sea Shipping-konferanse i Bergen

Interreg prosjektet Clean North Sea Shipping har det siste året hatt en ekstra finansieringsperiode for å gjøre resultatene fra prosjektet bedre kjent. Vest-Norges Brusselkontor har hatt gleden av å bidra i noen av de aktivitetene som har funnet sted i denne perioden. Temaet for prosjektet er høyaktuelt og fanger opp en rekke problemstillinger og utfordringer. […]