Fokus på dype teknologier i EUs nye innovasjonsagenda

I juli vedtok Kommisjonen en ny europeisk innovasjonsagenda. Formålet med agendaen er å hjelpe Europa med å utvikle ny teknologi for å håndtere samfunnsutfordringer og samtidig gjøre Europa til en ledende aktør på det globale innovasjonsmarkedet. 

Innovasjonsagendaen skal bidra til å styrke Europa sin sentrale rolle i utviklingen av den grønne og digitale omstillingen (twin transition). Kommisjonen ønsker særlig å legge til rette for såkalte “dype teknologier” (deep technology), det vil si grensesprengende forskning og teknologier. Satsningen på innovasjon i dype teknologier skal føre til nye løsninger i flere sektorer som kan bidra til både grønn og digital omstilling. 

Agendaen presenterer til sammen 25 konkrete tiltak som er samlet under fem hovedpunkter: 

  • Finansiering til oppskalering av oppstartsbedrifter innen dype teknologier 
  • Sørge for bedre rammevilkår for eksperimentering og offentlige innkjøp 
  • Styrke økosystemene for innovasjon i hele Europa 
  • Utvikle og beholde talenter innen dype teknologier, med et særlig fokus på å øke støtten til kvinnelige innovatører 
  • Forbedre rammeverket og forståelsen for politikkutvikling på området 

Kommisjonen ønsker å skape «regional innovation valleys» som både skal styrke og forbedre aktører i Europa. Disse skal skape samarbeid mellom regioner med høy og lav innovasjonsgrad, og bidra til å løse viktige EU-utfordringer som for eksempel avhengighet av fossile brennstoff, global matsikkerhet og forbedret helsevesen. Kommisjonen skal lansere innovasjons-økosystemene innen utgangen av 2023 og skal peke ut opp til 100 regioner som forplikter seg til å øke investeringer innen forskning og innovasjon på et regionalt nivå. Finansieringen av disse skjer gjennom både Horisont Europa og Det europeiske regionale utviklingsfondet (ERDF). 

Kommisjonen vil også øke antallet «Hydrogen Valleys» innad i EU. Gjennom ekstra bevilgninger på 200 millioner euro, på toppen av midler fra Horisont Europa, er målsetningen 50 «Hydrogen Valleys» innen 2025. Det er en dobling fra dagens nivå. Denne satsningen er en del av Kommisjonens forpliktelse om å øke innovasjon innen fornybar og lavutslippshydrogen, som ble annonsert i energiplanen RePowerEU tidligere i vår. 

Hele innovasjonsagendaen kan du lese her.