Europas økonomi skal bli sirkulær – Kommisjonen tar et oppgjør med tekstilindustrien og byggebransjen

Europakommisjonen foreslår en rekke lovforslag og strategier fra handlingsplanen for sirkulær økonomi. Tiltakene er brede i omfang og nesten alle fysiske varer vil bli omfattet av det nye regelverket, med unntak av mat, fôr og medisiner. På samme tid retter Kommisjonen spesiell oppmerksomhet mot tekstilindustrien og bygg- og anleggsindustrien. I tillegg til dette, var styrkede forbrukerrettigheter en av ukens største nyheter – det har vi skrevet en egen artikkel om.

En sirkulær økonomi

De nye lovforslagene og strategiene er del av EUs handlingsplan for sirkulær økonomi. Handlingsplanens agenda er tydelig; Europa skal bevege seg bort fra en lineær bruk-og-kast-økonomi, og mot en økonomi hvor produkter varer lenge, kan repareres og brukes om igjen. Fordelene er mange, blant annet vil en sirkulær økonomi gjøre Europa mindre avhengig av import, mer motstandsdyktig mot geopolitiske sjokk, og ikke minst redusere klimagassutslipp.

Produktdesign er nøkkelen til en sirkulær økonomi

Hvordan man designer et produkt bestemmer 80 prosent av utslippene det vil forårsake gjennomlivsløpet sitt. EUs økodesigndirektiv har lenge stilt krav til produktdesign. Merket som viser hvor energieffektivt kjøleskapet, fjernsynet eller lyspærene våre er, kan man takke dette direktivet for.

I dag omfattes om lag 40 produktgrupper av økodesigndirektivet, men Kommisjonen forslår altså nå å underlegge «nesten alle fysiske varer» i det nye regelverket. I tillegg vil produktene måles på flere parametere, for eksempel vil kravet om energieffektivitet utvides til å inkludere sirkularitet (gjenbruk og reparasjon) og lave utslipp gjennom hele livsløpet.

Imens endringsforslagene går gjennom EUs lovgivende prosess, iverksetter Kommisjonen en «Ecodesign and Energy Labelling Working Plan 2022-2024». Arbeidsplanen er et midlertidig verktøy for å stramme inn reguleringen av konsumprodukt før endringene i økodesigndirektivet vedtas og blir lov.

Bærekraftige og sirkulære tekstiler

Tekstil er en klimaversting fordi tekstilproduksjon krever mye energi og ressurser, og få plagg blir resirkulert. Tekstiler er derfor en prioritert produktgruppe innen handlingsplanene for sirkulær økonomi. Strategien for bærekraftig tekstiler kan leses i sin helhet her. Her kommer noen av de viktigste punktene i strategien:

  • Strengere krav til miljøvennlig produktdesign vil gjøre at klesplagg varer lengre og kan repareres.
  • Et nytt digitalt produktpass vil gi forbrukeren mer informasjon om produktet han/hun kjøper.
  • En obligatorisk utvidet produsentansvarsordning vil holde klesprodusentene ansvarlig for miljøbelastningen de skaper.

Kommisjonen tar også et oppgjør med «fast-fashion» ved å be klesindustrien om å redusere antall kleskolleksjoner. For å redusere grønnvasking varsles det om at såkalte «green claims» vil bli strengere kontrollert.

Standardiserer regelverket i byggebransjen

Bygg- og anleggsindustrien står også for en betydelig andel av Europas utslipp og avfall. Den får dermed – på samme måte som tekstilindustrien – ekstra oppmerksomhet i handlingsplanen for sirkulær økonomi.

Det er standardisering av regelverket som skal sørge for at også byggebransjen blir sirkulær. EUs byggevareforordning revideres, og vil dermed få et strengere, men også standardisert regelverk. Materialenes innvirkning på klima og miljøet skal evalueres og kommuniseres til forbrukeren. Strengere produktkrav vil sikre at byggematerialer får lengre liv, kan repareres og resirkuleres. Sist, men ikke minst: Byggebransjen vil også bli innlemmet i det digitale produktpasset.


Les mer:

Kommisjonens pressemelding

EUs handlingsplan for sirkulær økonomi

Artikkel om nye forbrukerrettigheter